Založenie firmy v Rakúsku

Typy firiem v Rakúsku

Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide o najpopulárnejší typ spoločnosti v Rakúsku. Minimálne základné imanie je vo výške 25.000 €.

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti. Minimálne základne imanie je 100.000 €.

Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti. 

Tento typ spoločnosti je obdobou komanditnej spoločnosti. 

Dane v Rakúsku

Sadzba dane z príjmu je na úrovni 25%. Minimálna daň v podobe daňovej licencie pre GmbH je 437.5 € za každý štvrťrok (1.750 € ročne) a pri novozaloženej firme 125 € za každý štvrťrok prvých päť rokov a 250 € za každý štvrťrok ďalších päť rokov po založení. Minimálna daň pre AG je 875 € za každý štvrťrok (3.500 € ročne). Sadzba dane z divident je 25% pre právnické osoby a 27,5% pre fyzické osoby.

Sadzba DPH je na úrovni 20%.

Poplatky v nasledujúcich rokoch sa účtujú za sídlo, každoročne na obchodný register a za účtovníctvo, kde sa cena pohybuje od 150 € ročne podľa počtu účtovných položiek a náročnosti.

Formulár a poplatky