Založenie firmy v Nemecku

Typy firiem v Nemecku

V Nemecku sú najčastejším typom firmy Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným. Základný kapitál GmbH musí byť minimálne 25.000 eur. Zakladateľom môže byť aj jedna osoba.
Tento typ firmy  (Besloten Vennootschap). Zjednodušeným typom firmy GmbH je UhG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), resp. je obdobou zjednodušenej spoločnosti s ručením obmedzeným. Základný kapitál Uhg je 1 EUR.Zakladateľom môže byť aj jedna osoba.
Tento typ firmy  Aktiengesellschaft (AG) je obdobou akciovej spoločnosti alebo obdobou anglickej Ltd, jej minimálne základné imanie je € 50,000, založiť ju môže jedna osoba a na založenie alebo prevod sa vyžaduje notárska zápisnica.
Kommanditgesellschaft (KG) je obdobou komanditnej spoločnosti alebo obdobou anglickej Limited Partnership. .
Offene Handelsgesellschaft (OHG) je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti alebo obdobou anglickej GP / General Partnership.
V Nemecku sú obľúbené aj GmbH & Co. KG, čo je komanditná spoločnosť (obdoba anglickej Limited Partnership) ale spoločník s neobmedzeným ručením je GmbH.

Dane v Nemecku

Daň z príjmov právnických osôb – Körperschaftsteuer

Nemeckej firmy platia daň z príjmov právnických osôb vo výške 15% (po pripočítaní solidárneho príplatku 15,83%). Daňové priznanie je treba podať do 31.5. každého roka, pričom táto lehota môže byť na základe žiadosti predĺžiť. Záloha na daň z príjmov právnických osôb sa platí štvrťročne. Firma so sídlom alebo skutočným miesto vedenia v Nemecka má neobmedzenú daňovú povinnosť.

DPH v Nemecku – Umsatzsteuer

Sadzba DPH je v Nemecku je 19%. Znížená sadzba DPH je 7% a platí pre potraviny, noviny a knihy. Predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru, poskytnutie služby na území Nemecka, dovoz tovaru do Nemecka alebo do rakúskych oblastí Jungholz a Mittelberg, nadobudnutie tovaru podnikateľom z členského štátu EÚ v rámci podnikania a nadobudnutie dopravného prostriedku z iného členského štátu. Registrácia na DPH je povinná ak obrat v minulom roku dosiahol 17 500 € a v nasledujúcom roku obrat zrejme presiahne 50 000 €. V Nemecká je okrem povinnej registrácie na DPH možná dobrovoľná registrácia na DPH.

Sadzba dane z dividend je %.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Bankový účet

Nemecká firma si môže otvoriť účet primárne v Nemecku ale aj v iných členských krajinách EÚ.

Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch:

Na lehoty zaplatenie každoročných poplatkov a podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.

Formulár a poplatky