Získajte prístup ku kvalifikovaným odborníkom s dlhodobou praxou v oblasti daňovníctva a finančníctva. Služby k dani z príjmu si môžete objednať v nasledujúcich krajinách:

 • Spojené kráľovsto (Anglicko)
 • USA – Federal a State Tax
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Česko
 • Slovensko

Služby prípravy daní zahŕňajú

 • Pri dani z príjmov fyzických osôb – pravidelné poradenstvo s možnosťou využiť naše služby pri podaní daňových priznaní, zastupovanie pri komunikácii s daňovými úradmi a riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa v tejto súvislosti môžu vyskytnúť.
 • Pri dani z príjmov právnických osôb – poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni v oblasti priebežného poradenstva, pri podávaní daňových priznaní, opravných daňových priznaní, zabezpečujeme komunikáciu s daňovými a colnými úradmi a služby potrebné pre správny a riadny chod vašej firmy v oblasti finančníctva a daňovníctva.
 • Pri spotrebných daniach, miestnych poplatkoch a daniach, clách poskytujeme poradenstvo potrebné úkony na splnenie Vašich daňových povinností, vybavenie potrebných potvrdení, licencií a osvedčení a komunikáciu s príslušnými úradmi a orgánmi.
 • Nárok na uplatnenie vratky dane Vám môžu vzniknúť v prípade ak pracujete alebo podnikáte v zahraničí. Pre aktívne spoločnosti uvádzame naše ceny v sekcii účtovníctvo a DPH.

Objednávkový formulár

 • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.