Premýšľate o založení občianskeho združenia? Využite skúsených odborníkov, ktorí vám pomôžu založiť občianske združenie presne tak aby vyhovovalo vášmu zameraniu.

Koľko stojí založenie občianskeho združenia?

Cena za založenie občianskeho združenia zahŕňa aj správny poplatok za návrh na registráciu združenia. Všetky ceny sú vrátane súdneho či správneho poplatku, všetkých potrebných dokumentov.

Ako dlho trvá založenie?

Proces založenia občianskeho združenia zvyčajne trvá 7 až 14 pracovných dní. Najznámejšie občianske združenia a ich činnosť.

Chcete vedieť viac o občianskom združení?

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Pomocou občianskeho združenia môžete vykonávať podnikateľskú činnosť aj keď občianske združenie nie je svojou podstatou právna forma určená na podnikanie. Právna úprava občianskych združení je však iba rámcová. Z jedného pohľadu to zjednodušuje ich registráciu, no z druhého komplikuje ich činnosť, ale aj kontrolu občianskeho združenia zo strany verejnosti. Občianske združenia spolu často spolupracujú a vyvíjajú činnosť. Spolupráca viacerých občianskych združení napomáha k dosiahnutiu prípadných štátnych dotácií nie je však podmienkou. Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.

 • Cena: nízke náklady na založenie občianskeho združenia, následná prevádzka občianskeho združenia je cenovo nenáročná (neplatia sa žiadne licencie ani ďalšie poplatky)
 • Rýchlosť: založenie občianskeho združenia je rýchle a jednoduché, kvalifikovaný tím Vám založí občianske združenie v priebehu dvoch týždňov
 • Profesionalita: Občianske združenie je kladne vnímané sponzormi aj verejnosťou
 • členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické aj právnické osoby
 • členovia občianskeho združenia neručia za dlhy alebo bankrot
 • občianske združenie môžu založiť už tri fyzické osoby
 • možnosť získania 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb
 • občianske združenia môžu prijímať dary v peňažnej aj nepeňažnej forme
 • možnosť získať granty, dotácie a iné príspevky
 • sekundárnym cieľom činnosti občianskeho združenia môže byť zárobková činnosť
 • možnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.
 • Osobnú konzultáciu v kancelárii alebo cez telefónnu konferenciu, kde Vám vysvetlíme všetko čo potrebujete vedieť, upozorníme Vás na možné alternatívy a pomôžeme Vám vybrať si cenovo a časovo najefektívnejšie riešenie.
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných k založeniu občianskeho združenia
 • Vybavenie identifikačného čísla pre vaše nové občianske združenie
 • Vybavenie zápisu na obchodnom registri
 • Vybavenie registrácie na daňovom úrade k dani z príjmu
 • Pomôžeme Vám otvoriť účet v banke

Ak zvažujete rozšíriť svoje aktivity, využiť možnosť získania 2 % z daní alebo získať príspevky z iných zdrojov, založenie občianskeho združenia je ta správna voľba práve pre Vás! Odborný tím Vám vypracuje celú dokumentáciu k založeniu občianskeho združenia, poskytne Vám konzultáciu ohľadom všetkých skutočností založenia, vybaví celý proces registrácie a Vy sa môžete naplno venovať svojim aktivitám. Cena za založenie občianskeho združenia je uvádzaná vrátane všetkých správnych poplatkov.

Občianske združenie – ako začať?

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]