Založenie firmy v Maďarsku

Najobľúbenejšou firmou na založenie v Maďarsku je Kft., ktorá je obdobou s.r.o.

Do pozornosti dávame aj maďarský obchodný register spoločnosti.

Typy firiem v Maďarsku

Tento typ spoločnosti je obdobou komanditnej spoločnosti.

Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti. 

Tento typ spoločnosti je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti, ale bez verejnej ponuky upisovania akcií.

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti, ale s verejnou ponukou na upisovanie akcií.

Dane v Maďarsku

Sadzba dane z príjmu je na úrovni 9%, sadzba miestnej dane z príjmu na úrovni 2%. Sadzba dane z divident pre maďarských rezidentov je na úrovni 15%.

Sadzba DPH je na úrovni 27%.

Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Platca DPH pri založení firmy v Maďarsku

Veľkou výhodou pri založení firmy v Maďarsku je, že s registráciou DPH nie je v Maďarsku problém. Registráciu na DPH alebo platcovstvo DPH je možné v Maďarsku získať v priebehu dvoch alebo troch dní.

Neplatca DPH – spoločnosť, ktorá sa neregistrovala za účelom odvodu DPH. Nevzniká jej povinnosť podávať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, nemôže si však ani uplatňovať vrátenie DPH (napr. pri kúpe motorového vozidla, či nákup bez DPH pri dovoze zo zahraničia).

Mesačný platca DPH – spoločnosť, ktorá sa registrovala za účelom odvodu DPH a je povinná podávať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty s mesačnou periodicitou. Má nárok uplatňovať pri vrátenie DPH pri nákupe motorového vozidla, mobilného telefónu, PC či notebooku, alebo nehnuteľnosti, či inej investícii. V prípade nákupu nehnuteľnosti, ktorú viac ako 5 rokov vlastnil iný platca DPH, platí mesačný platca DPH (na rozdiel od iných platcov DPH) len cenu bez DPH. Veľkou výhodou je, že pri cezhraničnom obchodovaní neplatí DPH.

Štvrťročný platca DPH – povinnosť podávať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty mu vzniká každý štvrťrok, na vrátenie DPH však čaká dlhšie než mesačný platca DPH.

Formulár – založenie firmy v Maďarsku