Registrácia na DPH v Českej republike môže byť vydaná nie len osobám z členských štátov EU, ako napríklad z Anglicka, ale aj firmám z USA, Hong Kongu a offshore.

V Českej republike je taktiež rozdiel medzi povinnou a dobrovoľnou registráciou pre DPH. Povinnosť registrácie sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prekročili hranicu obratu 1 mil. Kč za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Od roku 2013 sa však táto registračná povinnosť rozšírila aj na ďalšie prípady (napr. ak sa spoločnosť zlučuje s inou spoločnosťou a táto spoločnosť bola platcom DPH, tak aj táto nová spoločnosť musí byť platcom DPH). O dobrovoľnú registráciu ide vtedy, ak subjekt nesplnil podmienky pre povinnú registráciu a je osobou, ktorá uskutočňuje ekonomickú činnosť podľa zákona. Dobrovoľná registrácia k DPH je výhodná najmä pre tých, ktorí predávajú tovary a služby platcom DPH, alebo nakupujú tovary a služby s vyššou sadzbou DPH a predávajú ich so sadzbou nižšou. Taktiež sa dobrovoľná registrácia oplatí podnikateľom, ktorí predávajú tovary a služby platcom DPH so sídlom mimo EÚ a obchodným partnerom podnikajúcim v stavebníctve, osobnej preprave a ubytovacích službách.

Proces DPH registrácie je komplikovaný a pomerne časovo náročný. Okrem dokladovania všetkých skutočností o ekonomickej činnosti osoby, vypĺňania rôznych dokumentov a tlačív je taktiež potrebná komunikácia so všetkými úradmi, či už daňovými ako aj živnostenským a obchodným registrom. Naša spoločnosť zabezpečuje svojim klientom služby pri komplexnom vybavení DPH registrácie v Čechách. Obstaranie všetkých dokumentov, apostilov, potvrdení  a tlačív je u nás pohodlné a časovo nenáročné.

Proces DPH registrácie trvá 5-6 týždňov.

Po registrácii poskytujeme komplexné účtovné a daňové poradenstvo, ktoré začína od 50 EUR za jedno daňové priznanie.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.