V Spojenom kráľovstve poskytujeme služby prípravy a podávania DPH (VAT) priznaní, uplatnenia vratiek DPH (VAT) ako aj registrácie k DPH (VAT).

V Anglicku sa táto daň nazýva value-added tax (VAT). Naše služby Pri dani z pridanej hodnoty zabezpečujeme:

 • podávanie daňových priznaní k DPH
 • komunikáciu s daňovými úradmi
 • plnenie daňových povinností pri daniach z pridanej hodnoty,
 • prípravu a uskutočňovanie registrácie na daň,
 • spracujeme potrebnú dokumentáciu k DPH,
 • zabezpečujeme úkony potrebné na vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • zastupovanie v komunikácii so zahraničným daňovým úradom

Sadzba VAT V súčasnosti je v Spojenom kráľovstve základná sadzba VAT 20% – táto sadzba sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb. Znížená 5% sadzba dane sa v Spojenom kráľovstve uplatňuje na niektoré tovary a služby, ako sú napr. detské autosedačky a domáce energie. 0% sadzba dane sa v Spojenom kráľovstve uplatňuje pri tovaroch a službách, ako je napr. jedlo alebo detské oblečenie. Existujú aj tovary a služby, ktoré sú vyňaté spod daňovej povinnosti – patria tu poštové známky, finančné a majetkové transakcie. Daňové priznanie k VAT Daňový úrad príslušný pre VAT je v Spojenom kráľovstve HMRC – Her Majesty’s Revenue and Customs. Frekvencia podávania DPH priznaní Anglické firmy registrované na DPH musia podávať DPH priznania každý štvrťrok, pokiaľ ich ročný obrat nepresiahne 2 mln. GBP. DPH registrácia Povinnosť registrovať sa na VAT vzniká

 • ak Váš zdaniteľný obrat prekročil £82,000 v období po sebe nasledujúcich 12 mesiacov
 • ak ste prijali tovary v UK z krajiny EU, ktorého suma je viac ako £82,000
 • ak očakávate, že prekročíte obrat vo výške £82,000 v najbližších 30 dňoch

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam Vám poskytneme informácie pri príprave a podávaní VAT daňových priznaní v Anglicku. Pripravíme potrebné dokumenty pre registráciu na VAT ako aj ďalšie potrebné úkony súvisiace s daňovými povinnosťami v Anglicku.

Objednávkový formulár

 • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.