Porovnanie USA víza – E2 investorské víza a EB5 zelená karta a občianstvo.
EB5 víza poskytujú žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom (manželka a neplnoleté deti) zelenú kartu a následne možnosť občianstva. EB5 vyžadujú investíciu minimálne 900.000$ (oblasti s veľmi vysokou nezamestnanosťou) alebo minimálne 1.800.000 $ (ostatné regióny.) Upozorňujeme, že oblasti s vysokou nezamestnanosťou môžu mať problém s vysokou kriminalitou, drogami, a neprispôsobivou pracovnou silou. Podmienkou EB5 víz je aktívne manažovanie biznisu zo strany investora a po získaní zelenej karty vytvorenie 10 pracovných miest pre občanov USA (inak neskôr o zelenú kartu príde). Pôvod finančných prostriedkov na investíciu musí byť preukázaný daňovými priznaniami za posledných 5 rokov, úverom zabezpečeným vlastným majetkom (pri majetku sa tiež bude preukazovať legálnosť nadobudnutia), dedičstvom alebo iným legálnym spôsobom. Investícia musí byť do aktívneho podnikania, čo nezahŕňa investície do nehnuteľností, akcií a dlhopisov. Ak máte záujem viac sa dozvedieť o možnostiach investičných príležitostí alebo pripravených projektov, tak Vám ich môžeme prezentovať na stretnutí.
E2 víza poskytujú žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom (manželka a neplnoleté deti) pobyt na dva roky s možnosťou podnikať v USA (manželka / manžel sa môže zamestnať v USA). E2 víza je možné neobmedzene predlžovať vždy na ďalšie dva roky, pokiaľ je spoločnosť aktívna, t.j. podáva daňové priznania a vykazuje zisk postačujúci na životné náklady žiadateľa a jeho rodiny. Podmienkou E2 víz je aktívne manažovanie biznisu zo strany investora a investícia primeraná typu podnikania, ktoré bude vykonávať, zvyčajne ide o sumu 100.000$ a viac ale v niektorých prípadoch bola akceptovaná aj suma 60.000$. Pôvod finančných prostriedkov treba legálne preukázať ako pri EB5 vízach, napr. daňové priznania za posledných 5 rokov. Investícia musí byť do aktívneho podnikania, čo nezahŕňa investície do nehnuteľností, akcií a dlhopisov.
V čase pandémie COVID19 je vydávanie zelených kariet pozastavené ale je predpoklad, že pozastavenie nebude obnovené pre EB5 víza (diskusia je o predĺžení pozastavenia pre zelené karty na základe pracovných víz H1B). Pozastavenie vydávania víz počas pandémie COVID19 sa nevzťahuje na E2 víza.