Vedenie účtovníctva

Home/Vedenie účtovníctva
Vedenie účtovníctva2020-02-20T15:47:05+01:00

Nestrácajte čas a peniaze na vedenie účtovníctva. Obráťte sa na nás a my Vám poskytneme prístup k pre Vás nastaveným službám vedenia účtovníctva, podávania DPH priznaní, daňových priznaní a mzdovej agende.

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva zahŕňa zaznamenanie faktúr a iných dokladov, vypárovanie platieb, nastavenie predkontácií, nastavenie členenia DPH (ak ide o platcu DPH) a členenia kontrolného výkazu.

Vedenie účtovníctva – FAQ časté otázky

Kde nájsť účtovníka na vedenie účtovníctva

Aktívnejšie firmy, ktoré sú platci DPH potrebujú často komunikovať s účtovníkom, takže väčšinou na vedenie účtovníctva hľadajú účtovníka v mieste, kde vyvíjajú činnosť, napr. aj je to v Bratislave, tak si hľadajú účtovníka v Bratislave. Menej aktívne firmy si môžu na vedenie účtovníctva hľadať účtovníčku alebo účtovníka aj mimo miesta svojej pôsobnosti a komunikovať s nimi emailom alebo telefonicky.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

BLOG