Získajte prístup k odborníkom s bohatými skúsenosťami s poskytovaním daňového poradenstva a vedením účtovníctva v Českej republike. Kvalifikovaní odborníci Vám dokážu poskytnúť potrebné informácie na zabezpečenie a splnenie všetkých nevyhnutných úkonov, ktoré sú potrebné pri daňových povinnostiach fyzických a právnických osôb v Čechách. Vďaka tomu, že poskytuje prístup k odborníkom aj priamo v Čechách, dokážeme efektívne a rýchlo zabezpečiť priebeh a splnenie daňových povinností, ktoré vznikajú v oblasti daní a poplatkov.

Daňová sústava v Čechách pozostáva z:

Priame dane:

  • Daň z príjmu fyzických osôb
  • Daň z príjmu právnických osôb
  • Daň z nehnuteľností
  • Cestná daň

Nepriame dane

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Spotrebné dane

Lehoty na podanie daňových priznaní

Pri dani z príjmov fyzických a právnických osôb zabezpečujeme, aby daňové priznania boli podané včas a správne. Daňové priznanie v Čechách sa podáva najneskôr do 1.4. alebo je možné predĺžiť túto dobu najneskôr do 1.7.

Sadzba dane

V súčasnosti je v Čechách sadzba dane pri fyzických osobách 15%, pri právnických osobách je sadzba dane 19%.

Keďže legislatíva v oblastí daní a poplatkov v Čechách sa často mení, treba neustále sledovať vývoj legislatívy v tejto oblasti. Je preto vhodné obrátiť sa na odborníkov v oblasti daní, ktorí Vám poskytnú kvalitné a odborné poradenstvo a služby na splnenie vzniknutých povinností.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.