Na dlhodobý pobyt v USA je potrebný niektorý z druhov osobitných víz:

  • E2 – podnikatelské,
  • H1B – pracovné,
  • L1 – manažerské,
  • EB5 – investorské.

Najobľúbenejším typom víz sú E2 visa na novozaloženú spoločnosť. Nevýhodou H1B pracovných víz je potreba mať dôveryhodného zamestnávateľa – sponzora, pričom počet pracovných víz je limitovaný kvótou 50.000 víz. Problémom L manažerských víz je potreba preukázania, že existujú zamestnanci ktorých manažér bude manažovať. Predpokladom EB5 investorských víz je potreba investície od 500.000-1.000.000 USD.

viza do usa
Víza do USA

Nestrácajte čas a peniaze

Investičné víza do USA
Víza do USA
Hlavné predpokladyE2: Investície od 60.000 USD. Firma v USA by mala postupne najímať ďalších zamestnancov, zvyšovať zisk spoločnosti atď.

EB5: Investície od 500.000 / 1mln USD Vytvorenie 10 nových pracovných miest.

L1A/L1B:
L1A: Do 1 kalendárneho roka musí byť firma v USA “active and operating”, inak po roku visa Vášmu zamestnanci nebudú predĺžená. Váš zamestnanec v USA by mal postupne najímať ďalších zamestnancov, zvyšovať zisk spoločnosti atď. Firma musí reálne existovať, potrebujete mať reálne kancelárie, čo sa preukazuje nájomnou / kúpnou zmluvou a fotkami nehnuteľnosti (kancelárií).
L1B: špeciálna kvalifikácia.

H1B: Masters diplom z USA (Českej Ing. Alebo Mgr. Nestačí), špeciálne kvalifikáciu, ktorú nemajú občania v USA, kvóta 70.000 ročne, možno žiadať len 1.4. každý rok.
Trvanie víz / pobytuE2: Tento typ víz je možné obnovovať neobmedzene.

EB5: Investor, manžel / ka a deti do 21 rokov majú zelenú kartu od počiatku.

L1A/L1B: Tento typ víz možno obnovovať až do limitu 7 rokov (L1B len 5 rokov) a následne musí držiteľ víz opustiť USA na najmenej rok.

H1B: Tento typ víz možno obnovovať až do limitu 5 rokov a následne musí držiteľ víz opustiť USA na najmenej rok.
Pracovné možnosti rodinných príslušníkoviE2: Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa môžu v USA zamestnať.

EB5: Manžel / ka investora a deti do 21 rokov majú zelenú kartu.

L1A/L1B: Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa môžu v USA zamestnať.

H1B: Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa nemôžu v USA zamestnať
Možnosť konvertovať v zelenú kartuE2: Po dobu trvania týchto víz nemôže držiteľ požiadať o zelenú kartu v USA.

EB5: Má od začiatku zelenú kartu.

L1A/L1B: Po dobu trvania týchto víz môže držiteľ požiadať o zelenú kartu v USA.

H1B: Po dobu trvania týchto víz môže držiteľ požiadať o zelenú kartu v USA.

L1A visa – slovenská spoločnosť bude materskou spoločnosťou LLC a zamestnanec materskej spoločnosti bude rozbiehať chod dcérskej firmy v USA ako intracompany transferee. Tento typ víz možno obnovovať až do limitu 7 rokov a následne musí držiteľ víz opustiť USA na najmenej rok. Po dobu trvania týchto víz môže držiteľ však požiadať o zelenú kartu v USA. Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa môžu v USA zamestnať. Do 1 kalendárneho roka musí byť Vaša firma v USA „active and operating“, inak visa Vášmu zamestnancovi nebudú predĺžené; tzn., že ak budú visa Vášmu zamestnanci udelené, tak sa udeľujú na obdobie 1 roka. Po roku bude potrebné žiadať o ďalšie predĺženie. Váš zamestnanec v USA by mal postupne najímať ďalších zamestnancov, zvyšovať zisk spoločnosti atď. Pokiaľ bude zamestnanec rozbiehať chod firmy v USA, musí firma reálne existovať, potrebujete mať reálne kancelárie, čo sa preukazuje nájomnou / kúpnou zmluvou a fotkami nehnuteľnosti (kancelárií).

L1B visa – slovenská spoločnosť bude materskou spoločnosťou LLC a zamestnanec materskej spoločnosti bude mať špeciálnu kvalifikáciu potrebnú v dcérskej firmy v USA ako intracompany transferee. Tento typ víz možno obnovovať až do limitu 5 rokov a následne musí držiteľ víz opustiť USA na najmenej rok. Po dobu trvania týchto víz môže držiteľ však požiadať o zelenú kartu v USA. Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa môžu v USA zamestnať.

E2 visa – investorské víza na 2 až 5 rokov s možnosťou neobmedzeného predlžovania. Jeden z vlastníkov novej LLC v USA investuje do nej svoje peniaze. Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa môžu v USA zamestnať. Po dobu trvania týchto víz nemôže držiteľ požiadať o zelenú kartu v USA.

H1B visa – zamestnanecké víza na 1-6 rokov. Manžel / ka investora a deti do 21 rokov sa nemôžu v USA zamestnať. Po dobu trvania týchto víz môže držiteľ požiadať o zelenú kartu v USA prokazujúc kvalifikáciu, skúsenosti, schopnosti zamestnanca, ktorý o visa bude žiadať, a preukázať, že uvedenú kvalifikáciu osoby v USA bežne nemajú.

Víza do USA

Nestrácajte čas a peniaze

Investičné víza do USA
Víza do USA

Konkrétne situácie

OTÁZKA: V USA založíme firmu, a pôjdeme tam na ESTU, rozbehnúť firmu – schôdzky s klientmi, propagácia tovaru na výstavách (budeme mať zamestnanca – brigádnika, vždy na dva dni na výstave. Brigádnik bude predávať na výstave tovaru, my ho budeme iba na výstave strážiť a hľadať klientov na výstave – teda my predávať nebudeme).

Firma v USA kúpi tovar od firmy v ČR. Výstavy sú cca každý víkend – v rôznych štátoch.

Po troch mesiacoch sa vrátime do Európy a po jednom mesiaci pôjdeme späť do USA (2x asi problém nebude, ale obávam sa, že po tretie nebo štvrté už nás imigrační úradníci na letisku nemusia pustiť). Potom by sme žiadali o B1 víza.

ODPOVEĎ: pokiaľ budete iba vykonávať jednorazové obchodné transakcie alebo obchodné, kontrolné, zamestnávateľské aktivity, ktoré sa druhovo alebo typovo neopakujú, resp. nemajú vecný alebo časový súvis, tak to môžete urobiť aj v rámci režimu ESTA alebo v režime B1/B2 turistických alebo obchodných víz. Pokiaľ by išlo o aktivity nad tento rámec, tak je tu riziko, že by to imigrační úradníci mohli považovať za prekročenie vízového režimu. Ďalším rizikom sú opakované vstupy, pričom je jedno či vstupujete na ESTA alebo B1/B2 víza. Aby ste toto riziko úplne eliminovali, tak potrebujete E2 investičné víza alebo L1 manažérske víza, ktoré umožňujú opakované vstupy a neobmedzene dlhý pobyt na dva roky s možnosťou predlžovania vždy na ďalšie dva roky.