Národná patentová prihláška v zahraničí – (napr. USA, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko apod.)

Na prihlásenie vynálezu do zahraničia slúži národná patentová prihláška v zahraničí (napr. USA, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko apod.), medzinárodná prihláška PCT prípadne európska patentová prihláška. Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva je potom takým dokumentom, ktorý umožňuje žiadateľovi o zahraničnú patentovú ochranu prednostné právo v prípade, že si už patentovú prihlášku alebo prihlášku úžitkového vzoru podal na Slovensku. Toto právo prednosti z prihlášky podané na Slovensku bude priznané v prípade, že bude dodržaná 12-mesačná lehota od podania prihlášky na území Slovenskej republiky.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Formulár a poplatky

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €