Získajte prístup k tímu skúsených odborníkov, ktorý poskytuje služby prípravy a podávania DPH (VAT) priznaní, uplatnenia vratiek DPH (VAT) ako aj registrácie k DPH (VAT). Pri dani z pridanej hodnoty si vyberte z nasledovných služieb:

 • podávanie daňových priznaní k DPH
 • komunikáciu s daňovými úradmi
 • plnenie daňových povinností pri daniach z pridanej hodnoty,
 • prípravu a uskutočňovanie registrácie na daň,
 • spracujeme potrebnú dokumentáciu k DPH,
 • zabezpečujeme úkony potrebné na vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • zastupovanie v komunikácii so zahraničným daňovým úradom

Služby k DPH poskytujeme v nasledujúcich krajinách:

 • Spojené kráľovsto (Anglicko) – VAT
 • USA – Sales Tax
 • Nemecku – Umsatzsteuer (USt)
 • Poľsku
 • Maďarsku
 • Rakúsku
 • Česku
 • Slovensku
 • a iných.

Cena za prípravu a podanie DPH priznania pre spiace spoločnosti je 30 EUR. Pre aktívne spoločnosti uvádzame ceny v sekcii účtovníctvo dane.

Objednávkový formulár

 • 0,00 €