Daň z príjmu v Spojenom kráľovstve

Využite služby skúsených odborníkov, ktorí ponúkaju profesionálne a odborné služby v oblasti daňového poradenstva, vedenia účtovníctva, prípravy daňových priznaní alebo uplatnenia vratky daní, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade ak pracujete alebo podnikáte vo Veľkej Británii. V porovnaní s ostatnými krajinami Európy je Veľká Británia krajinou s nízkou mierou zdanenia. Veľká Británia poskytuje mnohé daňové výhody a nízke odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenia. Podniky, ktoré sú založené vo Veľkej Británii a občania s trvalým pobytom vo Veľkej Británii zdaňujú vo Veľkej Británii všetky svoje zisky a príjmy. Firmy založené mimo Veľkej Británie a občania, ktorí nemajú trvalý pobyt vo Veľkej Británii, platia daň iba z príjmu nadobudnutého zo zdrojov vo Veľkej Británii.

Objednávkový formulár

 • 0,00 €

Daňová sústava v Anglicku:

Priame dane v Anglicku:

 • Daň z príjmov fyzických osôb (Personal Income Tax)
 • Daň z majetku ( National Non – Domestic Rate)
 • Daň z príjmu právnických osôb (Corporate Income Tax)
 • Daň z kapitálových ziskov (Capital Gains Tax)
 • Obecná daň (Council Tax)
 • Dedičská daň (Inheritance Tax)
 • Darovacia daň (Gift Tax)
 • Daň z prevodu nehnuteľnosti (Stamp duty)

Nepriame dane v Anglicku:

 • Daň z pridanej hodnoty (Value Added Tax – VAT)
 • Spotrebná daň (Excise Tax)
 • Cestná daň (Road tax)

Daň z príjmov fyzických osôb (Personal Income Tax)

Veľká Británia využíva systém progresívneho zdanenia PAYE (Pay As You Earn). Znamená to, že čím viac príjmov zarobíte, tým vyššie percento z vášho platu zaplatíte na daniach. Dane sa vo Veľkej Británii menia každý rok v apríli. Sadzba dane z príjmu v Anglicku je rozdelená do troch daňových pásem:

 • 20% – pri príjme od £ 0 – £ 31, 785,
 • 40% – príjem od £31,786 – £150,000,
 • 45% – pri príjme nad £150,000.

Okrem toho, existuje vo Veľkej Británii aj tzv. nezdaniteľné minimum (Personal Allowance), je to suma, ktorá je oslobodená od dane. Toto nezdaniteľné minimu sa každý rok mení, rovnako ako sa menia sadzby daní. Daň neplatíte z celej sumy, ale zo sumy, ktorá Vám ostane po odrátaní nezdaniteľného minima. Daň z príjmu Vám odrátava zväčša zamestnávateľ. Zároveň Vám je pridelené daňové číslo, tzv. Tax Code, prostredníctvom, ktorého Váš zamestnávateľ dokáže určiť výšku dane, ktorú Vám má odpočítať. Môže sa stať, že zamestnávateľ odpočíta vyššiu daň než by v skutočnosti mal, v takom prípade môžete požiadať o vrátenie preplatku zaplatenej dane.

Daň z príjmov právnických osôb (Corporate Income Tax)

Dani z príjmov právnických osôb podliehajú všetky príjmy z podnikania a kapitálové výnosy. Výška dane z príjmu je určená vzhľadom na typ spoločnosti. V prípade, že je vaša spoločnosť založená vo Veľkej Británii, tak platíte daň zo všetkých svojich príjmov a výnosov, bez ohľadu na to, či boli dosiahnuté vo Veľkej Británii, alebo mimo nej. Ak však vaša spoločnosť nie je založená vo Veľkej Británii, tak daň sa platí len z príjmov a ziskov nadobudnutých vo Veľkej Británii. Sadzba dane z príjmov:

 • – daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP: 20%
 • – daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP: 21%
 • – sadzba DPH: 20%

Pred podaním daňového priznania a platením dane sa každá firma musí registrovať na daňovom úrade Spojeného kráľovstva (HMRC). Je potrebné, aby ste to uskutočnili do troch mesiacov od začiatku účtovného obdobia vašej spoločnosti, pretože v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže firma dostať pokutu.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.