Pri vyslaní zamestnanca do USA prichádza do úvahy viacero alternatív. Pri každej z tých alternatív (víz do USA) potrebné zvážiť podmienky, výhody a riziká ich úspešného získania.

L1B víza pre výnimočných zamestnancov

L1B víza umožňujú pobyt na 1 a viac rokov s možnosťou predĺženia a pracovať iba pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorý o víza požiadal.
Podmienkou na ich získanie je:
 Predtým ako zamestnanec môže získať tieto víza, tak musí byť zamestnaný minimálne rok v sesterskej alebo materskej spoločnosti jeho budúceho amerického zamestnávateľa v inej krajine ako v USA
 zamestnanec musí mať minimálny plat zodpovedajúci jeho pracovnému zaradeniu a lokalite kde pracuje
 zamestnanec musí preukázať, že má špecializované vedomosti (ďalej „Specialized knowledge“) – táto Specialized knowledge nemôže byť iba niečo čo je špeciálne v rámci firmy ale musí to byť špeciálne v rámci celého referenčného priemyselného alebo obchodného odvetia v USA, čoho dôsledkom by pobočka v USA nemohla nájsť obdobného zamestnanca z radov občanov USA a zároveň by jej táto absencia zamestnanca spôsobila závažnú a neprekonateľnú škodu. Cieľom je, aby firmy boli nútené hľadať zamestnancov primárne z radov občanov USA a iba ak by to malo za následok podstatnú škodu, tak môžu zamestnať aj cudzincov

L1A víza pre manažérov

Podobné podmienky ako pri L1B, nebudeme ich opakovať, ale ide najmä o podmienku platu zodpovedajúcemu pracovnému zaradeniu a lokalite, a ďalej musí byť minimálne rok zamestnaný v dcérskej alebo materskej pobočke v inej krajine, a namiesto Specialized knowledge, treba preukázať, že firma má zamestnancov (občanov USA), ktorých bude manažovať.

viza do usa

H1B víza pracovné

H1B víza umožňujú pobyt na 1 a viac rokov s možnosťou predĺženia a pracovať iba pre konkrétneho zamestnávateľa, ktorý o víza požiadal
Podmienkou na ich získanie je:
 registrácia zamestnávateľa pre účely zamestnávania na H1B víza 1.3. (1. marca) príslušného roku,
 ak zamestnávateľ spĺňa podmienky na zamestnávanie na H1B víza, tak potom podanie samotnej žiadosti 1.4. (1. apríla) príslušného roku,
 Žiadateľ musí mať minimálny plat zodpovedajúci jeho pracovnému zaradeniu a lokalite kde pracuje,
 Počet vydaných H1B víz je každý rok obmedzených kvótou,
 Ak je žiadateľov o H1B víza viac ako je ročná kvóta, tak prideľovanie H1B víz je rozdelené do dvoch lotérií. V prvej lotérii sa rozdelí 20.000 víz H1B pre zamestnancov, ktorí majú masters diplom z vysokej školy z USA t.j. (6 a viac ročná škola). V druhej lotérii sa rozdelí 50.000 víz H1B pre žiadateľov s masters diplomom z USA, ktorí nedostali víza v prvej lotérii a ďalej žiadateľom s vysokou školou, ktorí vedia preukázať, že majú špecializované vedomosti (ďalej „Specialized knowledge“). Ak je žiadateľ vybratý v lotérií, tak dochádza k posúdeniu, či má Specialized knowledge, a pri žiadateľoch, ktorí majú titul bakalára alebo nemajú vôbec vysokoškolské vzdelanie je úspešnosť preukázania Specialized knowledge nižšia napriek tomu, že zamestnanec bol vybratý v lotérii.

Víza do USA

Nestrácajte čas a peniaze

Investičné víza do USA
Víza do USA

E2 víza investorské

E2 víza umožňujú pobyt na 1 a viac rokov s možnosťou predĺženia
Podmienkou na ich získanie je:
– Investícia od $60.000 a viac dolárov do spoločnosti v USA
– Investícia do aktívneho podnikania (teda nemôže ísť o nehnuteľnosti, akcie alebo dlhopisy)
– Investor musí mať ideálne minimálne 50% podiel na firme, prípustné v niektorých prípadoch je aj podiel 10% podiel na firme

E2 víza pre zamestnanca odvodené od investora

V prípade záujmu o túto možnosť je potrebné, aby okrem toho, že investor musí získať E2 víza, tak zamestnanec musí spĺňať podobné podmienky aké je potrebné splniť pre L1B alebo L1A víza, hoci pri E2 vízach sú tieto podmienky miernejšie.

B1 víza obchodné

B1 víza umožňujú opakovaným pobyt v USA až na 6 mesiacov počas obdobia 10 rokov. V rámci tohto režimu môže držiteľ víza vykonávať nasledovné činnosti:
• Inštalácia, testovanie, kontrola, servis alebo oprava komerčného alebo priemyselného zariadenia alebo strojného zariadenia, ktoré bolo predané spoločnosťou mimo USA americkému kupujúcemu, ak to výslovne vyžaduje kúpna zmluva; stavebné práce nie sú povolené.
• Zúčastniť sa na školiacom programe, ktorý nie je určený predovšetkým na zabezpečenie zamestnania
• Sledovať alebo kontrolovať ako funguje podnik, podnikanie alebo ako sa vykonávajú profesionálne činnosti
• Vyhľadať investície v USA bez toho, aby sa vykonávala produktívna práca alebo sa osoba aktívne podieľala na riadení podniku
• Prieskum potenciálnych miest pre podnikanie (kancelárií, skladov, pozemkov)
• Vystúpenie ako lektor alebo rečník
• Práca pre zahraničného vystavovateľa v súvislosti s exponátmi na medzinárodných veľtrhoch alebo medzinárodných výstavách, pokiaľ sú pracovné povinnosti návštevníka mimo USA.
• Usporiadanie a účasť sa na obchodných rokovaniach
• Vykonávať štatutárne funkcie ako člen predstavenstva americkej korporácie
• Nákup spotrebného materiálu alebo tovarov
• Výber a najímanie zamestnancov
• Vyjednávať zmluvy, podpisovať zmluvy alebo prijímať objednávky na výrobky vyrobené mimo Spojených štátov
• Zúčastniť sa na konvenciách, stretnutiach, obchodných výstavách alebo obchodných podujatiach na vedecké, vzdelávacie, profesionálne alebo obchodné účely
• Vysporiadať dedičstvo alebo majetok
• Vykonať nezávislý výskum (t.j. výskum, za ktorý nezískate odmenu zo zdrojov v USA).
Ku každej z týchto činností možno urobiť detailnejší popis vzhľadom na výklad a judikatúru USCIS, čo tieto aktivity zahŕňajú. Prosím napíšte nám, ktoré z nich sa Vás bližšie týkajú a pošleme Vám podrobnejšie informácie s výkladom alebo judikatúrou USCIS (americký imigračný urád – obdoba cudzineckej polície).

Ďalej, okrem uvedených aktivít sú povolené ešte mnohé ďalšie aktivity, ktoré sa Vás však nebudú týkať napr. Vystúpenie hudobníka na koncerte, bez toho aby bol platený zo zdrojov v USA. Jednotiacim prvkom týchto činností je, že nie sú odmeňované – hradené zo zdrojov v USA a že ide o jednorazové alebo časovo krátke aktivity.

Podmienkou pre ich získanie je preukázať, prečo žiadateľ potrebuje zostať v USA dlhšie ako 3 mesiace (pretože ak to nevie preukázať tak má vstúpiť do USA na základe ESTA) – t.j. ide na dovolenku na 4 mesiace a má uhradenú a zaplatenú rezerváciu v hotely na cele obdobie 4 mesiacov – okrem preukázania ubytovania potrebuje preukázať aj finančné zabezpečenie zostatkom na účte alebo kreditnou kartou na celé obdobie vstupu, napr. $5.000 / mesačne, t.j. $20.000 na 4 mesiace