Registrácia DPH v Čechách

Home/Registrácia DPH v Čechách
Registrácia DPH v Čechách2020-02-19T12:40:55+02:00

Zatiaľ čo pre niektorého podnikateľa je registrácia k DPH povinná, iní sa môžu registrovať dobrovoľne. V nasledujúcom článku Vám prinášame prehľad, kto je povinný registrovať sa k DPH, ako možno požiadať o dobrovoľnú registráciu a taktiež sa pozrieme na prípadne výhody a nevýhody s tým spojené.

Povinnosť zaregistrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá také miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a zároveň dosiahne obrat 1 milión CZK za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Na účely správneho pochopenia, kto musí sa musí registrovať k DPH, je nutné vysvetliť kto je zdaniteľná osoba. Za zdaniteľnú osobu sa rozumie každý subjekt, ktorý samostatne vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Sú to predovšetkým fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ako aj inú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy.

Zdaniteľná osoba však môže požiadať o dobrovoľnú registráciu k DPH aj pred dosiahnutím obratu 1 milión CZK. Rade podnikateľov sa registrácia k DPH oplatí, hoci pre nich znamená zvýšenú administratívu. Registrácia je výhodná vtedy, keď podnikateľ vyhotovuje pre svoje podnikanie vstupy zaťažené DPH a obchoduje hlavne s platcami DPH.

Našim klientom vieme zabezpečiť okrem registrácie k DPH aj daňové poradenstvo. Radi Vám poradíme aj v oblasti účtovníctva a obchodných spoločností. Okrem európskych destinácií máme skúsenosti aj s offshore jurisdikciami, akými sú napríklad Belize, St. Vincent, Hong Kong a Dubaj. Zameriavame sa na poskytovanie nadštandardných služieb pre klientov vyžadujúcich si kvalitu a spoľahlivosť. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

Prečítajte si viac o registrácií DPH v Čechách