Založenie firmy v Írsku

Typy firiem v Írsku

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti. Limited je najpopulárnejší typ spoločnosti v Írsku.

Daňový status – zisk alebo strata (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) je zdanený na úrovni spoločnosti. Zisk je zdanený sadzbou dane z príjmov. Pri ltd sa však uplatňuje aj druhá úroveň zdanenia. Táto druhá úroveň zdanenia sa uplatňuje, keď spoločnosť vyplatí už zdanené zisky akcionárom. Výplata zdaneného zisku sa nazýva dividenda. V takejto situácii by dividenda mohla byť predmetom zdanenia a to sadzbou dane z dividend.

Právne postavenie – Akcionári ltd. neručia za dlhy alebo záväzky spoločnosti. Ltd vydáva svojim akcionárom akcie.

LLP znamená Limited Liability Partnership.

Daňový status – LLP má dva typy členov. Jeden typ členov majú postavenie ako akcionári spoločností Ltd. a druhý typ ma postavenie ako členia GP.

Právne postavenie – členovia LLP nezodpovedajú za záväzky alebo dlhy spoločnosti. Spoločníci majú obchodné podiely.

Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti. LP znamená Limited Partnership.

Daňový status – LLP má dva typy členov. Jeden typ členov má postavenie ako akcionári spoločnosti Ltd. a druhý typ je ma postavenie ako spoločníci GP.

Právne postavenie – podobne ako pri daňovom statuse, LP má dva typy členov. Jeden typ členov LP sú neobmedzení členovia (podobne ako komplementári), ktorí sú zodpovední za dlhy LP. Druhým typom členov LP sú obmedzení členovia (podobne ako komanditisti), ktorí nenesú zodpovednosť za dlhy LP.

Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti. GP znamená General Partnership.

Daňový status – na rozdiel od Ltd. zisky či straty z verejnej obchodnej spoločnosti nie sú zdanené na úrovni spoločnosti, ale sú posunuté na spoločníkov GP, ktorí si ich potom zahrnú do svojho daňového priznania.

Právne postavenie -členovia GP ručia za dlhy tohto typu spoločnosti.

Dane v Írsku

Sadzba dane z príjmu je 12,5%
Sadzba DPH je 23%. Na niektoré kategórie tovarov sa vzťahujú znížené sadzby 13,5%, 9%, 4,8% a 0%.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Formulár a poplatky