Vzhľadom k tomu, že USA sú federatívnym štátom, tak dane sú ukladané na federálnej úrovni a taktiež na úrovni každého štátu. Daňový systém v USA sa líši od daňového systému na Slovensku, preto je nevyhnutné poznať základné osobitosti tohto systému, hlavne spôsob vyberania a platby daní, aby ste splnili povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z predpisov platných v USA. Ak podnikáte, alebo pracujete v USA je potrebné, aby ste vedeli, ktoré dane a kedy je potrebné platiť a kedy je možné žiadať o vrátenie dane. Vďaka tomu, že máme pobočku aj v USA a máme bohaté skúseností s daňovým systémom fungujúcim v USA, dokážeme daňové poradenstvo, ktoré Vám poskytneme uskutočniť s maximálnou odbornosťou a kvalifikáciou.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

V USA neexistuje DPH v takej podobe ako na Slovensku. Obdobnou daňou ako je DPH je tzv. Sales tax. Táto daň je platená za predaj tovarov a služieb. Ak je táto daň platená priamo spotrebiteľom, tak sa nazýva Use tax. Je to daň, ktorá sa účtuje iba pri predaji v rámci štátu. Sales tax sa nevzťahuje na predaj uskutočnený do iných štátov. Jej výška sa určuje podľa miesta pobytu alebo sídla zákazníka a nie podľa sídla spoločnosti. Dokonca existujú štáty, kde sa Sales tax nevyberá vôbec (napr. Delaware). V niektorých štátoch existujú aj tzv. daňové prázdniny, počas ktorých sa táto daň na niektoré tovary nevyberá. Každý štát má vlastný súbor pravidiel, ktoré určujú, ktoré tovary a služby sa zdaňujú a akou sadzbou. Zároveň má každý štát vlastné výnimky, ktoré sa uplatňujú pri tovaroch a službách, za ktoré sa vyberá.

Daňový systém v USA je komplikovanejší a môže byť problematické pre bežného daňovníka sa v ňom orientovať a splniť všetky povinnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva. Náš tím odborníkov je pripravený Vám pomôcť a zabezpečiť všetky potrebné úkony, ktoré sú nevyhnutné, aby ste splnili všetky daňové povinnosti riadne a včas.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

Dane pre firmy v USA za 2017

25 júla, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

22 septembra, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

22 septembra, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]