Založenie firmy v Holandsku

Typy firiem v Holandsku

Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným (Besloten Vennootschap). Spoločníci ručia do výšky svojich vkladov. Firma musí byť registrovaná notárom. Minimálna výška základného imania je 0,01€. Majiteľ a riaditeľ nemôže byť rovnaká osoba.
Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti (Naamloze Vennootschap).
Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti (Commanditaire Vennootschap).
Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti (Vennootschap Onder Firma). Všetci spoločníci ručia neobmedzene. Spoločenská zmluva môže mať neformálnu podobu

Dane v Holandsku

Sadzba dane z príjmu je 20% na zisk do 200.000€ a 25% na zisk presahujúci 200.000€.
Sadzba DPH je 21%. Na niektoré kategórie tovarov sa vzťahuje znížená sadzba 6%.
Sadzba dane z dividend je 15%.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Formulár a poplatky