Obsah služby založenia

 • poplatky v cene
 • registrácia k dani z príjmu
 • právna dokumentácie pre obchodný styk
 • právna dokumentácie pre styk s bankou
 • Corporate Kit
 • sídlo (12 mesiacov)
 • výpis z obchodného registra
 • Apostille – potrebné k prevodu obchodných podielov alebo otvorenie účtu v zahraničí
 • preklad Apostille a výpisu z obchodného registra
 • otvorenie účtu (v prípade záujmu)
 • registrácia DPH

Prečo s nami?

Čo naši konkurenti neposkytujú:

 • – Lacno. Ak nájdete lacnejšiu cenu za naše služby, znížime cenu.
 • Prestížne sídlo. Sídlo na Manhattane, v centre Miami, Chicaga, Miami, Los Angeles a San Francisca a iných mestách každého štátu USA.
 • Účet. Vieme otvoriť účet tiež na Slovensku, Česku alebo v offshore.
 • DPH registrácia. Registrujeme firmu pre DPH tiež na Slovensku, Česku a Faktúrovať v EÚ bez DPH.
 • Zmeny. Vykonáme všetky zmeny konateľov, spoločníkovi, sídla, názvu alebo likvidáciu.
 • Dane a účtovníctvo. Pripravíme účtovníctva a podáme daňové priznania.
 • Nasledujúce roky. Vopred upozorníme na lehoty ku každoročným licenciám, poplatkom, výkazom a daňovým priznaniam.
 • Online. Chcete mať firmu rýchlo e jednoducho? U nás môžete platiť a objednávať online.

Dokumenty potrebné k firme

Na založenie firmy stačí vyplniť dotazník alebo online formulár ohľadom názvu firmy, ich spoločníkov a konateľov. Okrem toho nie sú potrebné žiadne ďalšie predpoklady ako trvalý pobyt konateľov alebo spoločníkov, alebo výpis z obchodného registra. V niektorých jurisdikciách sa vyžaduje od konateľov predloženie výpisu z registra trestov (Česko a Slovensko). Namiesto výpisu z registra trestov je možné predložiť čestné vyhlásenia, že výpis z registra trestov sa v domovskej jurisdikcii konateľa nevydáva a že konateľ je bezúhonný. Ďalej, v niektorých jurisdikciách sa vyžaduje, aby konatelia mali trvalý pobyt v EÚ, alebo v niektorej z jurisdikcií OECD.

Postup založenia firmy

 1. Na založenie firmy stačí vyplniť formulár – online formulár alebo word formulár
 2. Následne pripravíme všetku právnu dokumentáciu, ktorú Vám zašleme emailom aj s inštrukciami k podpisu: Úvodné uznesenie akcionárov; Úvodné uznesenie konateľov; Zoznam akcionárov / spoločníkov; Zoznam konateľov; Akcie (listinné cenné papiere potvrdzujúce vlastníctvo); Spoločenskú zmluvu alebo stanovy spoločnosti (articles of association, by-laws, alebo operating agreement).
 3. Ak je k založeniu treba splatiť základné imanie na účet v banke poskytneme Vám služby k založeniu účtu.
 4. Podáme návrh na založenie firmy na obchodný register a firmu založíme
 5. Po založení Vám zašleme osvedčenia o existencii spoločnosti alebo výpis z obchodného registra;
 6. Ak ste si objednali sídlo, tak ho aktivujeme.
 7. Ak je to nutné, poskytneme Vám služby tajomníka – corporate secretary
 8. Corporate Kit – k firme dostanete reprezentatívny obal na firemné dokumenty a môžete si objednať reliéfnu pečiatku
 9. Po vykonaní týchto krokov, môže firma začať byť aktívna, napr. Nadobudnúť obchodný podiel alebo iný majetok, vystavovať faktúry a prijímať platby.

Otvorenie bankového účtu

Pre firmy poskytujeme služby otvorenia účtu v USA, v Anglicku, v Hong Kongu, v Nemecku, v Poľsku, v Čechách, na Slovensku a v offshore.

Anglicko. Pre firmy poskytujeme služby otvorenia bankového účtu v Anglicku v niektorej z najväčších bánk (HSBC, Barclays, Lloyds alebo RBS). Podmienkou je, že niektorí z jej konateľov vie preukázať nájomnú zmluvu, faktúru na pevnú linku, plyn, elektrinu alebo podobnú službu na základe, ktorej je možné odvodiť, že býva v Anglicku. Účet v Anglicku možno otvoriť aj online a osobné vycestovanie do Anglicka zvyčajne nie je nutné.

Offshore, Hong Kong, Nemecko, Poľsko, Česko a Slovensko. Pre firmy poskytujeme služby otvorenia bankového účtu v offshore jurisdikciách akou je Belize alebo St. Vincent, v Hong Kongu, Nemecku, Poľsku, Česku a Slovensku. Pre otvorenie účtu budú bankoví úradníci vyžadovať výpis z obchodného registra a pokiaľ ide o cezhraničné otvorenie účtu aj Apostille, ktorý si môžete u nás objednať.

Zvláštne podmienky. Podmienkou pre otvorenie účtu v Hong Kongu v niektorej z väčších bánk (HSBC, Barclays alebo Standard Chartered) je osobná prítomnosť niektorého z konateľov firmy v Hong Kongu. Preukázanie pobytu v jurisdikcii, kde konateľ otvára účet, zvyčajne nie je nutné (okrem Anglicka a USA).

DPH registrácia

Pre firmy poskytujeme služby registrácie pre DPH, buď s možnosťou odpočtu DPH alebo bez možnosti odpočtu DPH. Registráciu DPH poskytujeme v Anglicku a všetkých ostatných členských štátoch EÚ. Po registrácii DPH Vám tiež poskytneme služby prípravy a podávania pravidelných DPH priznaní. Cena za prípravu a podanie DPH priznaní je 50 EUR a záleží aj na počte transakcií za dané obdobie.

Náklady a poplatky v nasledujúcich rokoch

Spoločnosti majú zvyčajne každý rok niekoľko povinností:

 • 1. Annual Return Fee – Franchise Tax – daňové licencie. Zaplatiť každoročné poplatky obchodnému registra, nazývané annual return fee, franchise tax, alebo daňová licencia.
 • 2. Annual Return – založenie účtovných výkazov na obchodný register. Podať na obchodný register každý rok účtovné uzávierky (annual accounts) alebo výkazy o konateľoch alebo sídle firmy (annual return)
 • 3. Sídlo a registered agent. Zaplatiť za sídlo, registered agent, registered office alebo registered address. V každom štáte sa vyžaduje, aby firma mala sídlo alebo registered agent.
 • 4. Daňové priznania a účtovníctvo. Podať daňové priznanie, pripraviť účtovníctvo a finančné uzávierky. U niektorých typov spoločností stačí podať daňový výkaz o jej príjmoch a výdavkoch.
 • 5. DPH. V prípade spoločností registrovaných pre DPH aj povinnosť podať pravidelné DPH priznania.
 • 6. Audit. V niektorých prípadoch majú firmy povinnosť vypracovať aj audit. Na lehoty na zaplatenie každoročných poplatkov a na podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.

Podľa čoho si vyberať dodávateľa?

1. Skúsenosti

Ak Váš dodávateľ uvádza, dobu trvania služby, tak ju dodrží, pretože ju nerobíme po prvý krát?

2. Stabilita v nasledujúcich rokoch

V nasledujúcich rokoch sa nevyparíme ale budeme tu, aby sme Vám poskytli sídlo, upozornili Vás na lehoty, poskytli Vám účtovné, daňové a DPH služby.

3. Súvisiace služby

Naše služby nie sú obmedzené iba na založenie, ale poskytneme Vám aj komplexný súbor súvisiacich služieb, ktoré k spoločnosti nevyhnutne môžete potrebovať ako sú registrácie DPH, otvorenie účtu a podávanie DPH priznaní.

4. Jednoduchosť

Naše služby môžete zaplatiť aj online bankovou kartou alebo na účet a všetko odkomunivať cez email.