Sadzba DPH

Základná sadzba dane je v Českej republike aktuálne vo výške 21 %, znížená sadzba dane vo výške 15 %. Platcom dane sa stáva osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 po sebe idúcich predchádzajúcich mesiacov obrat vo výške 1 000 000 Kč.

Uplatnenie vrátenia DPH

Pri uplatňovaní vrátenia DPH, pripravíme a uskutočníme celý postup na úspešné vrátenie dane. Náš tím Vás zastúpi a vykoná všetky úkony, ktoré je potrebné uskutočniť. Od 1.1.2010 je možné požiadať o vrátenie dane z iných členských štátov iba elektronicky a to prostredníctvom Daňového portálu Finančnej správy ČR. O vrátenie dane môže požiadať platiteľ dane, ktorý má sídlo alebo prevádzkareň v Českej republike a v období na vrátenie dane nemal sídlo ani prevádzkareň v inom členskom štáte.

Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších typov dane. DPH je nepriamou daňou, ktorú platíme všetci pri väčšine tovarov, ktoré nakupujeme, ale odvádza ju predajca.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.