Predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru, poskytnutie služby na území Nemecka, dovoz tovaru do Nemecka alebo do rakúskych oblastí Jungholz a Mittelberg, nadobudnutie tovaru podnikateľom z členského štátu EU v rámci podnikania a nadobudnutie dopravného prostriedku z iného členského štátu. Aj nemecká platná úprava rozlišuje medzi povinnou registráciou na DPH a dobrovoľnou registráciou. V prípade, že podnikatelia, ktorých obrat v minulom roku nedosiahol 17 500€ a v nasledujúcom roku obrat zrejme nepresiahne 50 000€, sú oslobodení od povinnej registrácie.

V súčasnosti platia v Nemecku dve sadzby dane z pridanej hodnoty.

a)základná sadzba je vo výške 19% a

b) znížená sadzba, ktorás sa  platí pre špecifické tovary a služby (potraviny, noviny, knihy) a je vo výške 7%. Niektoré druhy služieb, ako je prenájom alebo medicínske služby sú od dane oslobodené.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.