Pre obchodné spoločnosti je často problémom registrácia na DPH vo Veľkej Británii. Úvodné vyplnenie a podanie prihlášky firmy na DPH v angličtine nie je ťažké. Problémy však nastanú, keď na základe podania prihlášky britský daňový úrad odpovie, aby firma dodala biznis plán, vydané a prijaté faktúry od subjektov z Veľkej Británie, nájomnú zmluvu na kancelárie alebo sklady vo Veľkej Británii a číslo bankového účtu v Británii, výpisy z účtu o zrealizovaných úhradách faktúr s obchodnými partnermi vo Veľkej Británii. Pokiaľ podnikateľ nevie zaslať anglickému daňovému úradu tieto dokumenty, tak mu registráciu DPH / VAT v Anglicku nevydajú. Najmä otvorenie účtu vo Veľkej Británii a nájdenie prvých dodávateľov a odberateľov vo Veľkej Británii je pre podnikateľov najväčší problém. Z tohto dôvodu poskytujeme pri registrácii DPH široké spektrum služieb vrátane komplexnej registrácie k DPH vo Veľkej Británii. Po registrácii DPH je potrebné na mesačnej báze alebo štvrťročnej báze podávať daňové priznania v jurisdikcii registrácie, t.j. v Anglicku, a preto poskytujeme široké spektrum účtovných a daňových služieb. Podanie DPH priznania, DPH súhrnných a kontrolných výkazov v Anglicku začína od ceny 50 € za priznanie.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.