eTuls International SK s.r.o. sídli v Aupark Tower na 20. poschodí.

Einsteinova 3541/24
851 01 Bratislava – Petržalka

Autobus : 83, 94, 91, 93, 94, 191

Autom : Vyberte sa do Auparku smerom k SAD Janka Kráľa, využite vjazd do garáže a zaparkujte v červenej zóne. Vyberte sa eskalátorom na 1. poschodie, smerujte k obchodu ZARA.

Po ľavej strane vedľa obchodu ZARA je prechod do Aupark Tower, po pravej strane budete mať recepciu, kde Vám odovzdajú kartičku na nákladný výťah na 20.poschodie. Na 20. poschodí vystúpite z výtahu a vyberete sa v pravo, na ľavej strane už uvidíte označenie dverí eTuls.