Letiskové tranzitné vízum umožňuje cudzincovi, ktorý cestuje z tretieho štátu do iného tretieho štátu prechádzať cez medzinárodné tranzitné priestory jedného alebo viacerých letísk v rámci schengenského priestoru. V tomto prípade dĺžka tranzitu zodpovedá dĺžke povoleného pobytu.

Na základe tranzitného víza alebo turistického C víza nie je možné na území Slovenska na cudzineckej polícii požiadať o prechodný pobyt – na to je potrebné D vízum – národné vízum. Najčastejšie typy prechodných pobytov sú:

  • Prechodný pobyt za účelom zamestnania
  • Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny (manželia, deti)
  • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako konateľ s.r.o.
  • Prechodný pobyt za účelom podnikania ako živnostník
PobytCena
Živnostník100€
s.r.o.100€
Zamestnanec100€
Manželka, dieta100€
Súhlas s ubytovaním na 12 mesiacov (Bratislava) + súhlas obce300€
Viza pobyt SR