Založenie firmy v Anglicku

Typy firiem v Anglicku

Anglická firma Limited je z právneho a daňového hľadiska obdobný typ spoločnosti ako akciová spoločnosť. Ďalším typom spoločnosti je LP – Limied Partnership, ktorá je obdobou komanditnej spoločnosti. Obľúbeným typom spoločnosti je aj LLP, ktorá poskytuje obmedzené ručenie pre všetkých spoločníkov a zároveň je daňovo transparentná, teda na úrovni spoločnosti nepodlieha zdaneniu.

Anonymita spoločníkov v Anglicku

Spoločníci a konatelia anglickej spoločnosti Ltd. sú registrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa. Rovnako tomu je aj pri anglickej spoločnosti LP a LLP. Anonymitu majú spoločníci anglickej firmy, ak ju vlastní napr. Americká LLC v Delaware.

Zdaňovanie firiem vo Veľkej Británii:

  • – Daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP: 20%
  • – Daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP: 21%
  • – Sadzba DPH: 20%

Daňové zaťaženie anglickej spoločnosti Ltd. je menej výhodné ako u anglickej LLP, pretože pri Ltd. dochádza k zdaneniu ziskov na úrovni spoločnosti a tiež na úrovni spoločníkov. Na prvej úrovni dochádza k zdaneniu ziskov, ktoré spoločnosť dosiahla. Na druhej úrovni okrem toho následne dochádza k zdaneniu, keď spoločnosť zisky vyplatí vo forme dividend.

Spoločnosť Ltd. nemá povinnosť vytvárať minimálne základné imanie alebo základný kapitál. Ak si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným imaním GBP100.
Spoločníci Ltd. ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot Ltd. (Ak nekonajú podvodne alebo extrémne nezodpovedne), tj dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.
Na prevod obchodných podielov alebo otvorenie bankového účtu v mimo Spojené kráľovstvo potrebujete osvedčenie o konatelia a osvedčenie existenciu spoločnosti s apostilou, ktorý pre Vás zaistíme.
Firma v Anglicku je založená za 24 hodín s výnimkou prípadov, keď obchodné meno obsahuje zakázané slovo alebo je zhodné s názvom existujúcej spoločnosti.
Firma v Anglicku musí platiť ročný úradný poplatok Companies House – anglickému obchodnému registra. Lehota na podanie daňového priznania v Anglicku je 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Napríklad, ak koniec účtovného obdobia spoločnosti je 31. december, tak spoločnosť musí podať svoje daňové priznanie najneskôr do konca decembra nasledujúceho roka. Lehota na zaplatenie poplatku za registrové sídlo je zvyčajne každých dvanásť mesiacov od založenia spoločnosti.
Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited alebo skratku Ltd.
Každá anglická firma musí mať sídlo a adresu pre doručovanie v Anglicku. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie a preposielanie pošty si môžete objednať pri založení firmy alebo následne po založení cez kontaktný formulár. Služba sídla pre spoločnosť štandardne zahŕňa predplatné na 12 mesiacov na preposielanie úradnej korešpondencie poštou, tj korešpondencia z obchodného registra a daňového úradu. K tejto službe je možné doobjednať preposielanie obchodnej korešpondencie a skenovanie a smaltovanie naskenované korešpondencie.
Firma v UK

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie Ltd. v Anglicku od 9€ + výber existujúcich firiem
Firma v UK

Ako predať svoju spoločnosti?

13 júla, 2020|0 Comments

Ak Vás napadlo predať svoju spoločnosť, tak by ste si najskôr mali stanoviť ciele, ktoré chcete jej predajom dosiahnuť. Tento článok sa bližšie bude venovať objasneniu jednotlivých cieľov. Komu by som svoju spoločnosť mal predať? [...]

Zmeny v obchodnom registri po 1. októbri 2020

23 júna, 2020|0 Comments

Čo nám prinesú zmeny v obchodnom registri po 1. októbri 2020? V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali niektorým zmenám, ktoré prinieslo prijatie zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný [...]

Porovnanie USA víza – E2 vs EB5

19 júna, 2020|0 Comments

Porovnanie USA víza - E2 investorské víza a EB5 zelená karta a občianstvo. EB5 víza poskytujú žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom (manželka a neplnoleté deti) zelenú kartu a následne možnosť občianstva. EB5 vyžadujú investíciu minimálne [...]

Odpredaj spoločnosti

17 júna, 2020|0 Comments

Odpredaj spoločnosti formou sprostredkovaného odpredaja Vašej existujúcej s.r.o. Predaj spoločnosti je vhodnou alternatívou pre podnikateľov zvažujúcich o ukončení svojho podnikania. Ide o finančne nenáročný spôsob, ktorým spoločník či konateľ pri ukončení podnikania formou prevodu obchodného podielu generuje zisk. [...]

Čo sú to H1B víza?

2 marca, 2020|0 Comments

Slovensko zažíva na konci marca dlhé prepracované noci pri podávaní daňových priznaní na poslednú chvíľu, na rovnako sú na tom aj ľudia na druhej strane Atlantiku, kde pre firemných právnikov pridávajú prácu imigračné záležitosti. 1. [...]

Kedy apostilu nepotrebujem ?

28 februára, 2020|0 Comments

V niektorých prípadoch môže  nastať situácia, že síce sa oba štáty v zozname bilaterálnej zmluvy nachádzajú a napriek tomu, že sa na prvý pohľad javí, že apostille nebude nutné zaisťovať v určitých špecifických prípadoch bude predsa len potrebný. [...]

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

26 februára, 2020|0 Comments

Proces prípravy predaja alebo kúpy bytu obsahuje sériu nadväzných krokov. Jeden z nich je uzavretie písomnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu. V dôsledku časovej núdze alebo nutnosti rýchleho predaja sa často zabúda na dôslednú prípravu základu celého [...]

Sprostredkovateľská zmluva pre realitné kancelárie

25 februára, 2020|0 Comments

Sprostredkovateľská zmluva Dovolím si povedať, že hovoríme o trochu špecifickej zmluve. Občiansky zákonník vo svojom z jedných ustanovení upravuje sprostredkovateľskú zmluvu ako zmluvu, kde sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi [...]

Virtuálne sídlo – časté otázky

21 februára, 2020|0 Comments

Otázka: Ako si zaobstarám virtuálne sídlo? Odpoveď: Kontaktujte nás telefonicky, prostredníctvom emailu ,  správy na facebooku alebo pomocou webovej stránky. Ak budete mať po zodpovedaní našich otázok záujem , pošleme a pomôžeme s vyplnením vám objednávkového [...]

Sprostredkovateľská zmluva

20 februára, 2020|0 Comments

Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a realitnou kanceláriou , ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ a zaväzuje sa sprostredkovať možné uzatvorenie kúpnej zmluvy kde bude predmetom predaj nehnuteľnosti. Ak sa ako väčšina ľudí obávate pustiť sa [...]

Kúpno predajná zmluva na byt a cena ako náležitosť zmluvy

20 februára, 2020|0 Comments

Náležitosti ktoré musí nevyhnutne obsahovať každá kúpno-predajná zmluva upravujú dva právne predpisy a to Občiansky zákonník a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov(zákon č.182/1993 Z.z.) Zmluva musí obsahovať: 1,a)Popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstvo bytu b)Vymedzenie polohy [...]

Vedenie firemného účtovníctva

20 februára, 2020|0 Comments

Živnostníci alebo firmy, ktoré so svojím podnikaním iba začínajú , často krát nemajú vedomosti ani zručnosti na vedenie účtovníctva Tento článok im má preto pomôcť zorientovať sa v základných pojmoch účtovníctva a zároveň ponúknuť rady, ako si [...]

Založenie s.r.o. 3 rôznymi spôsobmi

14 februára, 2020|0 Comments

Rozmýšľate nad tým, že si chcete založiť vlastnú spoločnosť? Táto možnosť vyzerá byť zaujímavá, keďže ste si pánom svojho času a sami sa môžete rozhodnúť, kde Vaše podnikateľské aktivity budú smerovať. Ak ste už naklonený tejto [...]

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

13 februára, 2020|0 Comments

Najzákladnejšou povinnosťou partnera verejného sektora, ktorý chce začať čerpať alebo naďalej mať prístup k verejným zdrojom je byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Tento register prebral funkcionalitu registra Úradu pre verejné obstarávanie a spravuje ho okresný [...]

Často kladené otázky o ochranných známkach

12 februára, 2020|0 Comments

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé [...]

Benefity a služby virtuálneho sídla spoločnosti

12 februára, 2020|0 Comments

Veľké množstvo podnikateľov chápe virtuálnu adresu len ako v obchodnom registri zapísané oficiálne sídlo svojej spoločnosti.   Pri výbere správneho a spoľahlivého poskytovateľ , vám však z využívania virtuálneho sídla môže plynúť mnoho ďalších benefitov.   Rozsah výhod a služieb však [...]

Založenie spoločnosti v Nemecku

11 februára, 2020|0 Comments

Mnohí si Nemecko spájajú so silnou a stabilnou ekonomikou. Táto krajina je stále dostatočne zaujímavou destináciou pre investorov i podnikateľov. Ak rozmýšľate nad založením úplne novej firmy, pobočky alebo podnikať ako SZČO, tak v tejto krajine by [...]

Založenie živnosti v roku 2020

10 februára, 2020|0 Comments

Je už na Vás či sa rozhodnete si založiť živnosť prostredníctvom internetu alebo sa rozhodnete pre osobný kontakt a tak absolvovať celý proces na konkrétnom okresnom úrade. Netreba však zabúdať na dodržiavania celého postupu, ktorý je [...]

Vyberáme sídlo pre Vašu s.r.o.čku

29 januára, 2020|0 Comments

Zvažujete  opustiť  klasické zamestnanie a hodláte sa pustiť do vlastného podnikania? Na začiatok si musíte ujasniť, kde chcete aby sa sídlo spoločnosti nachádzalo. Ako a kde vybrať sídlo spoločnosti na rok 2020 a prečo záleží na [...]

Proces založenia maďarskej spoločnosti

28 januára, 2020|0 Comments

Pozitíva založenia obchodnej spoločnosti v maďarsku Prvou z výhod, je jednoduchá a špeciálna forma zdaňovania. Platnosť daňových zákonov v Maďarsku je možné označiť ako dlhodobé Zákonodarca určil právnickej osobe povinnosť zaplatiť 9%-nú daň z príjmov V prípade, zahraničnej fyzickej [...]

Ako je to so založením firmy v Poľsku

28 januára, 2020|0 Comments

Ako je to so založením firmy v Poľsku V tomto článku sa budeme zaoberať jednotlivými problémami pri zakladaní obchodných spoločností v Poľsku. Dotkneme sa tém ako fázy založenia poplatky a čas na založenie právnej formy podnikania „Sp. z o.o.“ [...]

POZNÁTE SA DOBRE SO SVOJÍMI VIRTUÁLNIMI SUSEDMI?

28 januára, 2020|0 Comments

V prípade, že je sídlo Vašej spoločnosti na rovnakej adrese ako firmy, ktoré sú vedené v exekúcií, rozhodne to nepridáva na dobrej povesti Vašej firmy.  V našej spoločnosti sa Vám to našťastie nestane a tieto starosti môžete vypustiť z hlavy. [...]

Pozvanie cudzinca na Slovensko

24 januára, 2020|0 Comments

Pozvanie cudzinca na Slovensko Vo všeobecnosti ohľadom zasielania žiadosti o turistické víza  Zastupiteľský úrad  je smerodajný v prípade poskytnutia schengenského víza, na ktorý sa záujemcovia väčšinou prichádzajú osobne. , . Dôležitým dokumentom je v tomto prípade Nariadenia (ES) č. 810/2009. [...]

Výhody Maďarskej firmy KFT

23 januára, 2020|0 Comments

V prípadoch kedy sa nemôžete rozhodnúť akú maďarskú právnu formu podnikania zvoliť a rozhodujeme sa medzi , Kft (s.r.o.) alebo akciovú spoločnosť. Daňoví poradcovia Vám jednoznačné poradia k.f.t. nakoľko jej založenie k.f.t v maďarsku a  prevádzkovanie je [...]

Ako je to s dlhami na daniach a nadobudnutím s.r.o.

21 januára, 2020|0 Comments

Ak ste sa dostali do dlhu na daňovom úrade alebo na Sociálnej poisťovni, tak zozákonanemôžete  naobúdať podiely v s.r.o. alebo založiť s.r.o. Možno sa pýtate, ako v súlade so zákonom je možné obchodný podiel v s.r.o. nadobudnúť alebo [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

21 januára, 2020|0 Comments

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi [...]

Ako sa brániť, ak je porušená ochranná známka ?

21 januára, 2020|0 Comments

Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať: označenie totožné s ochrannou známkou pre [...]

Ako je to s podnikaním zdravotne postihnutých osôb

20 januára, 2020|0 Comments

Aké sú pozitíva podnikania osôb so zdravotným postihnutím Slovenská legislatívna nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím, ale predsa zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek dlhodobú, dočasnú alebo trvalú poruchu či už telesne alebo duševne [...]

Kto je prokurista ?

20 januára, 2020|0 Comments

Prokúru radíme medzi najširšiu formu účasti podnikateľa prostredníctvom plnej moci.   Podnikateľ prostredníctvom prokúry udeľuje plnomocenstvo prokuristovi, ktoré vykonáva pri prevádzke podniku.  Prokúra sa udeľuje aj za skutočností, na ktoré je potrebné osobitné plnomocenstvo. Prokúru [...]

Ochranné známky – Časté otázky

15 januára, 2020|0 Comments

Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky? Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však [...]

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby

9 januára, 2020|0 Comments

Prevádzkovanie taxislužby aj vrátane dispečingu je v zmysle ustanovenia § 27 zákona o cestnej doprave možné len na základe koncesie. Na udelenie koncesie musia byť v zmysle zákona žiadateľom splnené nasledujúce podmienky: má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo firmy [...]

Novinky v obchodnom registri : Očista a elektronické podanie

7 januára, 2020|0 Comments

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka („Obchodný zákonník“) prináša zmeny, ktoré podrobnejšie predstavíme: očista a elektronizácia obchodného registra. Od roku 2020 budú akceptované podania len v elektronickej podobe, či už pôjde o návrh na zápis, zmenu alebo [...]

Druhy ochranných známok – Etrend

9 decembra, 2019|0 Comments

Národná ochranná známka Podľa názvu môžeme zistiť že sa jedná o ochrannú známku ktorá platí v konkrétnom štáte. Napr. v Slovenskej republike je možné národnú ochrannú známku registrovať prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Celý článok nájdete [...]

Rozdiel medzi ® a ™ – Etrend

9 decembra, 2019|0 Comments

Symboly ® aj ™ sú spájané s ochrannou známkou a duševným vlastníctvom. Na Slovenskom trhu je najčastejšie používaný symbol ®. Pokračovanie článku https://blog.etrend.sk/etuls-firemny-blog/rozdiel-medzi--alebo--.html

Stať sa platcom alebo neplatcom DPH?

7 októbra, 2019|0 Comments

Pri zakladaní spoločnosti  s.r.o. sa naskytá otázka, či sa stať platcom alebo neplatcom DPH. Ak ste už vlastníkom spoločnosti s.r.o. a nemáte dostatočné informácie ohľadom platcu DPH a chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne aké výhody [...]

Virtuálne sídlo v Bratislave

11 júla, 2019|0 Comments

V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je Bratislava ideálnym miestom pre virtuálne sídlo Vašej spoločnosti. Bratislava, je hlavným centrom podnikania na Slovensku a štatisticky tu vzniká jedna tretina všetkých nových podnikateľských subjektov ročne. Predovšetkým spoločnosti [...]

Čo je možné považovať za živnosť a čo nie

2 júla, 2019|0 Comments

V tomto článku si definujem čo je živnosť, priblížime si aké pojmové znaky musí mať živnosť aby sa ňou dala považovať a aká činnosť naopak živnosťou nie je a ide o neoprávnenú podnikateľskú činnosť. Živnosť podľa § 2 zákona [...]

Rastúci trend novo registrovaných firiem

25 júna, 2019|0 Comments

Za uplynulých päť mesiacov tohto roka počet novovzniknutých spoločností vzrástol,  počet nových firiem minulým rokom medziročne poklesol  avšak celkové čísla za uplynulý rok klesajúci trend vyvracajú. Môžeme bilancovať, že za posledné štyri roky sa vytvorilo [...]

Zmeny v odvodoch pre živnostníkov v roku 2019

18 júna, 2019|0 Comments

Odvody do sociálnej poisťovne pre živnostníkov sa každým rokom zvyšujú. Pokiaľ nemá nový živnostník výnimku, tak jeho preddavky do zdravotnej poisťovne sú 66,78 eur mesačne. Pozitívna správa je, že sa stali výhodnejšie oproti minulému roku [...]

Vedenie účtovníctva pre firmy

15 apríla, 2019|0 Comments

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť svoje účtovníctvo, za akých okolností majú podávať daňové priznanie a mnoho iných. V tom článku si vysvetlíme základné pojmy v [...]

Chorvátsky daňový systém

4 marca, 2019|0 Comments

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo do radov nových zmlúv tohto charakteru a spolu s Českou republikou vstúpila nová dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a nadobudla platnosť v r. 1999. V roku [...]

Poskytovanie profesionálneho účtovníctva v Bratislave

13 februára, 2019|0 Comments

Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, zverte Vaše účtovníctvo profesionálom poskytujúcim služby v tejto oblasti. Preto s radosťou pre Vás zabezpečíme komunikáciu s Finančnou správou, spracovanie miezd a kompletné vedenie účtovníctva. Poskytujeme pre našich klientov služby v rámci kompletného [...]

Voľné živnosti v roku 2018

15 novembra, 2018|0 Comments

Rozhodli ste sa začať podnikať ? Uprednostnili ste pred založením s.r.o. založiť si živnosť ? Benefit v živnosti spočíva v jej rýchlosti založenia a jednoduchosti oproti založenia s.r.o. Nato aby ste mohli legálne, bezpečne podnikať a vystavovať faktúry, potrebujete [...]

eTuls Vám dá viac ako len služby:

7 novembra, 2018|0 Comments

Ak si u nás založíte s.r.o voľné živnosti máte zadarmo – neplatíte žiadne správne poplatky. Spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou – ktorá nám zabezpečuje právne služby a pripravuje dokumenty na podanie, založenie a pod. Máme zľavy 50% na obchodnom registri, [...]

Nové virtuálne sídla v lokalite Bratislava I a II

15 októbra, 2018|0 Comments

V dnešnej dobe keď, podnikanie na internete sa stalo hitom, je výrazne množstvo podnikateľov, ktorí nepotrebujú reálne kancelárie. K práci využívajú počítač a najradšej podnikajú alebo pracujú vo svojej obľúbenej kaviarni. Možnosť zapísať si [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

15 októbra, 2018|0 Comments

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej osoby. Tu vám prinášame návod k  vzniku a k zápisu do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako [...]

Dane pre firmy v USA za 2017

25 júla, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Proces registrácie ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Objavili ste vynález? Patentujte!

20 decembra, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Výhody ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

8 decembra, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

10 novembra, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

K1 snúbenecké víza do USA

10 októbra, 2016|0 Comments

Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízom do USA, ktoré dovoľuje snúbencom či snúbeniciam amerických občanov prísť do USA a zosobášiť sa. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

21 júna, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

21 júna, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

21 júna, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Definícia ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

25 januára, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Čo je Apostille a ako ho získať

3 novembra, 2014|0 Comments

Apostille je osvedčenie vydané príslušným orgánom v jednotlivom štáte, apostille sa overuje odtlačok pečiatky a podpis na verejnej listine za účelom jej použitia v štátov, ktoré podpísali dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z [...]

Faktúry v USA

22 septembra, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

22 septembra, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Daňová licencia – oslobodenie od platenia

3 septembra, 2014|0 Comments

Oslobodenia od platenia daňovej licencie Okrem subjektov popísaných vyššie sa daňová licencia netýka ani nasledujúcich osôb: Spoločnosť v prvom roku svojej existencie, Spoločnosť prevádzkujúca chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko, Spoločnosť v konkurze a v [...]

Ako neplatiť daňové licencie

3 septembra, 2014|2 komentáre

Ponúkame Vám 3 možnosti ako sa legálne "zbaviť" Vašej "spiacej" alebo neaktívnej spoločnosti? 1. Odkúpenie Vašej spoločnosti Výhody :  Rýchlosť (prepis v obchodnom registri do 2 týždnov) Ak je Vaša s.r.o. zaujímavá, napr. ak je platiteľ [...]

Ako otvoriť účet pre anglickú firmu

23 júla, 2014|0 Comments

Pre otvorenie účtu v UK je potrebný  Certificate of Good Standing, kde sú uvedené základné údaje o spoločnosti - názov, sídlo, meno a priezvisko konateľa, jeho adresa, mená a priezviská spoločníkov, výška základného imnania [...]

Ako si otvoriť účet v Anglicku?

23 júla, 2014|0 Comments

Založiť si účet vo Veľkej Británii nie je také jednoduché ako na Slovenku. Cudzinci sú v dôsledku anglického zákona o ochrane proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti znevýhodnení pri otváraní bankových účtov. Musia predložiť doklad o totožnosti – [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

23 júla, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]

Daňová licencia pre SRO

17 júla, 2014|0 Comments

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti povinné platiť novú daň – Daňovú licenciu. Vypočítaná bude spätne za rok 2014. Predstavuje jedno z vládnych opatrení v boji [...]

Firma v UK

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie Ltd. v Anglicku od 9€ + výber existujúcich firiem
Firma v UK