Česká republika neudeľuje prechodný pobyt v prípade, že osoba má záujem podnikať ako živnostník alebo vo forme s.r.o. v Českej republike.

Prechodný pobyt ako zamestnanec je možné v Českej republike získať na 3 mesiace, pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • potenciálny zamestnávateľ musel zverejniť inzerát minimalne 30 dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt (inzerát musí obsahovať informácie o mieste výkonu práce, výške mzdy a popis práce, ktoré sa nesmú meniť ani po získaní pobytu),
  • zamestnanec musí so zamestnávateľom uzavrieť pracovnú zmluvu,
  • apostillovaný výpis z registra trestov,
  • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o zamestnanie zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
  • dve fotky 3×3,5 cm,
  • žiadosť o prechodný pobyt,
  • potvrdenie o súhlase na ubytovanie.

Zamestnanie v Čechách režim Ukrajina (nekvalifikovaní zamestnanci) na rok:

  • zamestnávateľ musí viac ako rok zamestnávať 12 iných zamestnancov

Zamestnanie v Čechách projekt Ukrajina (kvalifikovaní – lekari, sestry) na rok

  • Nostrifikácia diplomov a rok práca pod dohľadom iného kvalifikovaného garanta