Prechodný pobyt na Slovensku

Home/Prechodný pobyt na Slovensku
Prechodný pobyt na Slovensku2020-02-12T10:19:39+01:00

Prechodný pobyt na Slovensku možno udeliť z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

 • osoba na Slovensku podniká ako živnostník,
 • podniká ako s.r.o.,
 • je na Slovensku zamestnaná,
 • ide o zlúčenie rodiny v prípade manželky či dieťaťa osoby, ktorá má prechodný pobyt na území Slovenska za účelom podnikania alebo zamestnania (manželka a dieťa môžu podať žiadosť o prechodný pobyt súčasne s manželom a otcom, ktorý žiada o prechodný pobyt na podnikanie či zamestnanie).

O prechodný pobyt môžu požiadať osoby  z tretích krajín buď na slovenskej ambasáde, slovenskom konzuláte alebo na slovensku na cudzineckej polícii príslušnej podľa miesta budúce pobytu v Slovenskej republike. Na cudzineckej polícii v Slovenskej republike môžu požiadať osoby z tretích krajín o prechodný pobyt iba ak sa v Slovenskej republike nachádzajú na základe D víza alebo ak sa tu nachádzajú bez povinnosti mať vízum (napr. občania Ukrajiny a Moldavska). Ak majú iba C vízum alebo tranzitné vízum, tak musia požiadať o prechodný pobyt na slovenskej ambasáde alebo slovenskom konzuláte.

PobytCena
Živnostník100€
s.r.o.100€
Zamestnanec100€
Manželka, dieta100€
Súhlas s ubytovaním na 12 mesiacov (Bratislava) + súhlas obce300€
Viza pobyt SR

Prechodný pobyt živnosť

Nákladové položky pri pobyte na živnosť:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 232€,
 • poplatky obchodný register a živnostenský register 150 eur,
 • asistencia s otvorením účtov a potvrdeniami o zostatkoch na podnikateľskom a osobnom účte – 2x 300€,
 • dokumentácia a podanie na živnostenský register 150€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,
 • dokumentácia a podanie na obchodný register 100€,
 • súhlas s umiestnením sídla pre živnosť – 100€. 

Na účel získania možnosti podnikať ako živnostník, je potrebné zabezpečiť:

 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o živnostenské podnikanie zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • živnostenské povolenie (prvy krok),
 • potvrdenie o zostatku na osobnom účte, ktorého výška je viac ako 2.500 eur,
 • potvrdenie o zostatku na živnostenskom účte presahujúcom 4.100 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie,
 • potvrdenie o súhlase na podnikanie,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt (druhý krok),
 • kolok v hodnote 230 eur,
 • po udelení pobytu je potrebný zápis do obchodneho registra a súdny poplatok 150 eur (tretí krok).

Ak má živnostník záujem o obnovenie svojho pobytu, musí každoročne zaplatiť daň vo výške 900 eur.

Prechodný pobyt zamestnanie

Nákladové položky pri pobyte na zamestnanie:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 165,5€,
 • asistencia s otvorením účtov a potvrdeniami o zostatkoch na podnikateľskom a osobnom účte – 1x 300€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,

Nákladové položky pri pobyte na sezónne práce na 90 dní:

 • dokumentácia a podanie na úrad práce pre sezónne práce na 90 dní 200€,
 • poplatky na úrade práce sezónne zamestnanie 33€,
 • súhlas s ubytovaním  (netreba platiť dvakrát ak sa následne podáva aj žiadosť o pobyt na zamestnanie) 500€.

Ak sa osoba zaujíma o zamestnanie na Slovensku, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • potenciálny zamestnávateľ musel zverejniť inzerát minimalne 30 dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt (inzerát musí obsahovať informácie o mieste výkonu práce, výške mzdy a popis práce, ktoré sa nesmú meniť ani po získaní pobytu),
 • zamestnanec musí so zamestnávateľom uzavrieť pracovnú zmluvu,
 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o zamestnanie zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt,
 • kolok v hodnote 230 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie.

Prechodný pobyt s.r.o.

Nákladové položky pri pobyte na s.r.o.:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 232€,
 • poplatky obchodný register a živnostenský register 66€,
 • kúpa existujúcej firmy (netreba jedno potvrdenie o zostatku na účte) – 350€
 • asistencia s otvorením účtov a potvrdeniami o zostatkoch na podnikateľskom a osobnom účte – 2x 300€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,
 • dokumentácia a podanie na obchodný register 100€,
 • súhlas s umiestnením sídla pre živnosť – 100€. 

Ak chce osoba podnikať vo forme s.r.o., musí mať zabezpečené:

 • existujúcu s.r.o. (prvý krok),
 • sídlo pre s.r.o.,
 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o podnikanie ako s.r.o. zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • potvrdenie o zostatku na osobnom účte vo výške presahujúcej 2.500 eur,
 • potvrdenie o zostatku na živnostenskom účte, ktorý je vyšší ako 10.100 eur,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt (druhý krok),
 • kolok v hodnote 230 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie,
 • po udelení pobytu je potrebný zápis do obchodneho registra a súdny poplatok 66 eur (tretí krok).

Ak má osoba, podnikajúca vo forme s.r.o., záujem o obnovenie pobytu, musí každoročne zaplatiť daň vo výške 4.500 eur.