Založenie firmy vo Francúzsku

Typy firiem vo Francúzsku

Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným (Société A Responsabilité Limitée). Minimálna výška základného imania je 1€. Musí byť založená minimálne dvomi spoločníkmi.
Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti (Société Anonyme). Minimálna výška základného imania je 37.000€.
Tento typ firmy je obdobou zjednodušenej akciovej spoločnosti (Société par actions simplifiée). Minimálna výška základného imania je 37.000€.
Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti (Société en commandite simple). Musí byť založená minimálne dvomi spoločníkmi.

Dane vo Francúzsku

Sadzba dane z príjmu je 33%
Sadzba DPH je 20%. Na niektoré kategórie tovarov sa vzťahujú znížené sadzby 10%, 5,5% a 2,1%.
Sadzba dane z dividend je 30%. Sadzba dane z licenčných poplatkov je 33%.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Formulár a poplatky