Daň z príjmov fyzických osôb

V Poľsku sú zavedené dve sadzby dane z príjmu fyzických osôb. V prípade, že ročný príjem je do 85 528 PLN, tak je príjem zdanený sadzbou 18%. Ak ročný príjem presahuje túto časť, tak je zdanený 32% sadzbou. V Poľsku je možné uplatniť si daňovú zľavu na každé dieťa, ktoré študuje a je mladšie ako 25 rokov do výšky 1 112 PLN.

Daň z príjmov právnických osôb

V súčasnosti je sadzba dane z príjmov právnických osôb v Poľsku 19%. Daň musia platiť všetky spoločnosti, ktoré majú svoje sídlo na poľskom území alebo miesto skutočného vedenia na tomto území.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €