Firma v Hong Kongu2018-09-28T13:34:30+02:00

Založenie firmy v Hong Kongu

Mám záujem

Prečo firma v Hong Kongu

  • – vysoká prestíž v medzinárodnom obchode a je obľúbenou na podnikanie v  Ázii
  • – povesť serióznosti, kredibility a dôveryhodnosť u slovenských bánk a úradov
  • – založenie za 24 až 5 dní
  • – založenie bankového účtu v Hong Kongu / SR
  • – registrácia DPH v SR / ČR (fakturujete v EU bez DPH)
  • – obstaranie Apostille z Hong Kongu – základné imanie od 1 $HK / €
  • – spoločníci ani konatelia nezodpovedajú za dlhy spoločnosti a ich postavenie sa spravuje anglickým právom
  • – konatelia aj spoločníci môžu byť cudzí štátni príslušníci a nepotrebujú na to žiadne povolenie na pobyt

Zdanenie firmy v Hong Kongu

Príjmy z podnikania. Zdanenie hongkonských spoločností sa líšia podľa toho, či ide o príjem zo zdrojov a činností v Hong Kongu alebo zo zdrojov alebo činností  mimo Hong Kongu. Za príjem zo zdrojov v Hong Kongu sa považuje príjem firmy, ktorej konatelia sa zdržujú v Hong Kongu. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít mimo Hong Kongu nepodlieha zdaneniu, tj. vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít z Hong Kongu podlieha 16.5% sadzbe dane.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – zrážkovej dane. Niektoré štáty nemajú s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, preto treba vždy preveriť, či sa na transakciu medzi Hong Kongom a zahraničným subjektom vzťahuje zrážková daň. Ak má štát s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je vhodné aj tak preveriť zrážkovú daň, pretože napríklad licenčné poplatky môžu podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podliehať 10% zrážkovej dani.

Daň pri predaji firmy a dividendách. Príjmy spoločníkov, kapitálové výnosy pri predaji podielov a akcií a dividendy, zo spoločnosti založenej v Hong Kongu nepodliehajú v Hong Kongu zdaneniu, tj vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane.

Anonymita spoločníkov a konateľov

Spoločníci a konatelia hongkonských spoločnosti Ltd. sú zaregistrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa.

Základný kapitál

Pre firmy v Hong Kongu stačí aby vytvorili základný kapitál vo výške 1 $. Ak si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným imaním 100 $.

Obmedzené ručenie

Spoločníci Ltd. ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot spoločnosti Ltd., tj. dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.

Názov

Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited alebo skratku Ltd.

Corporate Secretary – Tajomník

Firma v Hong Kongu musí mať minimálne jedného konateľa (directora) a jedného tajomníka (company secretary). Tajomník (fyzická alebo právnická osoba) musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v Hong Kongu. Konateľ nemusí mať trvalý pobyt v Hong Kongu. Firma v Hong Kongu môže mať jedného alebo viacerých akcionárov, ktorí nemusia byť rezidenti v Hong Kongu.

Adresa

Každá spoločnosť Ltd. musí mať sídlo a adresu pre doručovanie v Hong Kongu. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie ako aj preposielanie pošty si môžete objednať pri založení spoločnosti Ltd. alebo následne po založení cez kontaktný formulár.

Virtuálne sídlo v Bratislave

júl 11th, 2019|0 Comments

V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je Bratislava ideálnym miestom pre virtuálne sídlo Vašej spoločnosti. Bratislava, je hlavným centrom podnikania na Slovensku a štatisticky tu vzniká jedna tretina všetkých nových podnikateľských subjektov ročne. Predovšetkým spoločnosti [...]

Čo je možné považovať za živnosť a čo nie

júl 2nd, 2019|0 Comments

V tomto článku si definujem čo je živnosť, priblížime si aké pojmové znaky musí mať živnosť aby sa ňou dala považovať a aká činnosť naopak živnosťou nie je a ide o neoprávnenú podnikateľskú činnosť. Živnosť podľa § 2 zákona [...]

Rastúci trend novo registrovaných firiem

jún 25th, 2019|0 Comments

Za uplynulých päť mesiacov tohto roka počet novovzniknutých spoločností vzrástol,  počet nových firiem minulým rokom medziročne poklesol  avšak celkové čísla za uplynulý rok klesajúci trend vyvracajú. Môžeme bilancovať, že za posledné štyri roky sa vytvorilo [...]

Zmeny v odvodoch pre živnostníkov v roku 2019

jún 18th, 2019|0 Comments

Odvody do sociálnej poisťovne pre živnostníkov sa každým rokom zvyšujú. Pokiaľ nemá nový živnostník výnimku, tak jeho preddavky do zdravotnej poisťovne sú 66,78 eur mesačne. Pozitívna správa je, že sa stali výhodnejšie oproti minulému roku [...]

Vedenie účtovníctva pre firmy

apríl 15th, 2019|0 Comments

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť svoje účtovníctvo, za akých okolností majú podávať daňové priznanie a mnoho iných. V tom článku si vysvetlíme základné pojmy v [...]

Chorvátsky daňový systém

marec 4th, 2019|0 Comments

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo do radov nových zmlúv tohto charakteru a spolu s Českou republikou vstúpila nová dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a nadobudla platnosť v r. 1999. V roku [...]

Poskytovanie profesionálneho účtovníctva v Bratislave

február 13th, 2019|0 Comments

Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, zverte Vaše účtovníctvo profesionálom poskytujúcim služby v tejto oblasti. Preto s radosťou pre Vás zabezpečíme komunikáciu s Finančnou správou, spracovanie miezd a kompletné vedenie účtovníctva. Poskytujeme pre našich klientov služby v rámci kompletného [...]

Voľné živnosti v roku 2018

november 15th, 2018|0 Comments

Rozhodli ste sa začať podnikať ? Uprednostnili ste pred založením s.r.o. založiť si živnosť ? Benefit v živnosti spočíva v jej rýchlosti založenia a jednoduchosti oproti založenia s.r.o. Nato aby ste mohli legálne, bezpečne podnikať a vystavovať faktúry, potrebujete [...]

eTuls Vám dá viac ako len služby:

november 7th, 2018|0 Comments

Ak si u nás založíte s.r.o voľné živnosti máte zadarmo – neplatíte žiadne správne poplatky. Spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou – ktorá nám zabezpečuje právne služby a pripravuje dokumenty na podanie, založenie a pod. Máme zľavy 50% na obchodnom registri, [...]

Nové virtuálne sídla v lokalite Bratislava I a II

október 15th, 2018|0 Comments

V dnešnej dobe keď, podnikanie na internete sa stalo hitom, je výrazne množstvo podnikateľov, ktorí nepotrebujú reálne kancelárie. K práci využívajú počítač a najradšej podnikajú alebo pracujú vo svojej obľúbenej kaviarni. Možnosť zapísať si [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

október 15th, 2018|0 Comments

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej osoby. Tu vám prinášame návod k  vzniku a k zápisu do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako [...]

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Proces registrácie ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Objavili ste vynález? Patentujte!

december 20th, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Výhody ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

december 8th, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

november 10th, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

K1 snúbenecké víza do USA

október 10th, 2016|0 Comments

Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízom do USA, ktoré dovoľuje snúbencom či snúbeniciam amerických občanov prísť do USA a zosobášiť sa. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

jún 21st, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

jún 21st, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

jún 21st, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Definícia ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

január 25th, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Čo je Apostille a ako ho získať

november 3rd, 2014|0 Comments

Apostille je osvedčenie vydané príslušným orgánom v jednotlivom štáte, apostille sa overuje odtlačok pečiatky a podpis na verejnej listine za účelom jej použitia v štátov, ktoré podpísali dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Daňová licencia – oslobodenie od platenia

september 3rd, 2014|0 Comments

Oslobodenia od platenia daňovej licencie Okrem subjektov popísaných vyššie sa daňová licencia netýka ani nasledujúcich osôb: Spoločnosť v prvom roku svojej existencie, Spoločnosť prevádzkujúca chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko, Spoločnosť v konkurze a v [...]

Ako neplatiť daňové licencie

september 3rd, 2014|2 komentáre

Ponúkame Vám 3 možnosti ako sa legálne "zbaviť" Vašej "spiacej" alebo neaktívnej spoločnosti? 1. Odkúpenie Vašej spoločnosti Výhody :  Rýchlosť (prepis v obchodnom registri do 2 týždnov) Ak je Vaša s.r.o. zaujímavá, napr. ak je platiteľ [...]

Ako otvoriť účet pre anglickú firmu

júl 23rd, 2014|0 Comments

Pre otvorenie účtu v UK je potrebný  Certificate of Good Standing, kde sú uvedené základné údaje o spoločnosti - názov, sídlo, meno a priezvisko konateľa, jeho adresa, mená a priezviská spoločníkov, výška základného imnania [...]

Ako si otvoriť účet v Anglicku?

júl 23rd, 2014|0 Comments

Založiť si účet vo Veľkej Británii nie je také jednoduché ako na Slovenku. Cudzinci sú v dôsledku anglického zákona o ochrane proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti znevýhodnení pri otváraní bankových účtov. Musia predložiť doklad o totožnosti – [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

júl 23rd, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]

Daňová licencia pre SRO

júl 17th, 2014|0 Comments

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti povinné platiť novú daň – Daňovú licenciu. Vypočítaná bude spätne za rok 2014. Predstavuje jedno z vládnych opatrení v boji [...]

Dokumentácia potrebná k založeniu spoločnosti v Českej republike

júl 17th, 2014|0 Comments

Za účelom zápisu spoločnosti do obchodného registra treba predložiť nasledovné dokumenty: Spoločenská zmluva/zakladateľská listina je najdôležitejším dokumentom pri zakladaní spoločnosti v ČR. Spoločenskú zmluvu treba pripojiť k žiadosti o založení s.r.o. na obchodný register, ako aj k žiadosti [...]

Rozbehnite váš vlastný biznis v Českej republike!

júl 17th, 2014|0 Comments

Prehnaná byrokracia je jedným z dôvodov prečo čoraz viac slovenských podnikateľov expanduje na český trh. Pozrime sa bližšie aké sú hlavné dôvody a profity podnikania v Českej republike oproti podnikaniu na Slovensku. Výhody založenia s.r.o. v Českej republike: Daň [...]

Založenie spoločnosti v Čechách

júl 15th, 2014|0 Comments

Rozšírte svoje podnikanie do Českej republiky. Zbavte sa daňovej licencie a založte si novú obchodnú spoločnosť v Českej republike. Okrem založenia firmy v Prahe, poskytnutia služieb účtovníctva a poradenstva získate vďaka nášmu širokému portfóliu služieb aj [...]

Apostille výpisu z registra trestov

júl 11th, 2014|0 Comments

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na Generálnej prokuratúre SR, pričom treba požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu následného použitia v zahraničí. Výpis z registra trestov sa apostiluje na konzulárnom odbore  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výpis z registra trestov [...]

Postup pri apostilovaní verejných listín

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli dokumenty a verejné listiny vystavené, môže avšak byť aj dvojjazyčná (druhým jazykom je najčastejšie angličtina). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aj preklad súdnym prekladateľom verejnej listiny. Zoznam [...]

Orgány príslušné apostilovať verejné listiny

júl 11th, 2014|0 Comments

Podľa Oznámenia MZV SR č. 501/2007 Z. z. sú slovenskými orgánmi príslušnými vydávať apostilu: Krajské súdy SR overujú vo svojom územnom obvode: verejné listiny vydané okresnými súdmi verejné listiny vydané notármi alebo sudnými exekútormi listiny, ktorých správnosť osvedčili notári (vidimácia) [...]

Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

júl 11th, 2014|Komentáre vypnuté na Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatý dňa 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len „dohovor“) nadobudol v  Slovenskej republike platnosť dňa 18. februára 2002. Pristúpením k dohovoru sa zjednodušilo používanie verejných listín (napríklad výpis z obchodného [...]

Čo je to apostille?

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť odtlačku pečiatky, podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, s cieľom jej následného využitia v zahraničí. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno [...]

Občianske združenie – ako začať?

júl 11th, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

júl 11th, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

júl 11th, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]

Daňové pásma v Anglicku

november 30th, 2012|0 Comments

Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa zdaňovacím obdobím, tak sú zisky rozdeľované medzi zdaňovacie obdobie. Finančný zákon pre rok 2012 stanovila výšku pre základnú sadzbu dane [...]

Ako uplatníme daňové straty v Anglicku?

november 29th, 2012|0 Comments

Najprv musíme zistiť, z akej kategórie príjmu tieto straty pochádzajú. Ak spoločnosti má príjmy z viacerých kategórií, tak je potrebné aby si pre každú daňovú stratu viedli osobitný účet. Samozrejme všetky straty môžu byť prevádzané [...]

Čo vám v Anglicku uznajú za daňové náklady?

november 28th, 2012|0 Comments

Vo Veľkej Británii sú daňovo oprávnenými nákladmi práve tie, ktoré sú vynaložené na podnikanie. Iné transakcie, kedy cena nie je dohodnutá podľa pravidiel obchodnom motívom, by tak mali byť daňovo neoprávnené náklady. Do daňovo uznateľných [...]

Zdaňovacie obdobie pre Limited Company v Anglicku

november 27th, 2012|0 Comments

Zdaňovacím obdobím sa myslí finančný rok od 1.4 do 31.3. Pokiaľ sa jedná o účtovné obdobie, tak zákon iba ustanovuje, že účtovné obdobie končí vyhotovením účtovnej uzávierky. Dávajte si pozor, aby zdaňovacie obdobie nepresiahol 12 [...]

Dane v Anglicku

november 26th, 2012|0 Comments

Zákonný rámec daní vo Veľkej Británii Vo Veľkej Británii hrá nezanedbateľnú úlohu zvykové právo. Medzi právne predpisy, v ktorých je obsadená úprava zdaňovania príjmu právnických osôb je v: niekoľko zákonov o daniach z príjmov právnických [...]

Zdaňovanie spoločností v Anglicku

november 24th, 2012|0 Comments

Rezidentný spoločností vo Veľkej Británií zdaňujú celosvetový príjem daň z príjmu právnických osôb, ktorá je vymeriavané ročne v období od 1.4 do 31.3. Existuje aj špeciálny daňový režim, ale ten sa vzťahuje na obchodníkov s [...]

Apostilovaný výpis spoločnosti

november 24th, 2012|0 Comments

Potrebujete získať apostilovaný výpis vašej spoločnosti pre otvorenie účtu? My vám ho zariadime. Tento výpis sa skladá z certificate of incorporation (dokument o založení spoločnosti), certificate of good standing (osvedčenie o existencii spoločnosti) a notarizovené potvrdenia [...]

Ako sa daní spoločnosti (Ltd.) v Anglicku?

november 24th, 2012|0 Comments

Oficiálne sa Veľká Británia nazýva Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ktorá je konštitučnou monarchiou a skladá sa zo štyroch krajín: Anglicko, Škótska, Walesu, Severného Írska, na účely zdanenia právnických osôb sa považujú práve tieto štáty + [...]

Certifikát Apostila (Apostille)

november 24th, 2012|0 Comments

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizácia. Vďaka overenie listiny apostilou bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty ktoré sú na [...]

Čo je organizačná zložka?

november 24th, 2012|0 Comments

Organizačná zložka sa rozumie pobočka v zahraničí, ktorá nemá vlastnú právnu formu. Všetky úkony vykonávajú na základe zahraničnej právnej osobnosti. Účtovníctvo vedie zahraničné organizačná zložka sama pre seba. Vedúci takejto organizácie je tzv vedúci organizačnej [...]

Správne poplatky za overenie apostilou

november 21st, 2012|0 Comments

Za overenie a opatrenia listiny apostilou zaplatíte poplatok určený prislušným úradom. Ak máte záujem o zoznam apostilních úradov v jednotlivých krajinách, tak ho možete získať pod nasledovnou linkou http://hcch.e-vision.nl. Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych [...]

Overovanie Apostille

november 21st, 2012|0 Comments

Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku alebo Slovenskú verejnú listinu použiť v zahraničí. Stačí, keď sa certifikát doloží overovací doložkou - apostille. Tým pádom už žiadne [...]

Orgány s právom overiť listinu apostille

november 21st, 2012|0 Comments

Príslušné orgány, ktoré majú právo opatriť overovanú listinu apostilou: 1)  listiny vydané justičnými orgánmi, vrátane listín vydávaných alebo overovaných notári      (Ministerstvo spravodlivosti SR) 2)  listiny sú vydané alebo overené orgánmi štátnej správy alebo [...]

Vedenie účtovníctva v Anglicku

november 16th, 2012|0 Comments

Spoločnosti v Anglicku musia viesť účtovníctvo a predkladať účtovné výkazy. Ak má spoločnosť obrat do 350.000 GBP, tak si môže účtovníctvo viesť sama. Účtovné výkazy musia byť predložené patričným úradom do 10 dní od konca [...]

Typy spoločností v Hong Kongu

november 16th, 2012|0 Comments

V Hong Kongu sú dva typy firiem: - Limited Company, obdoba akciovej spoločnosti - Partnership a Limited Partnership, obdova verejnej obchodnej spoločnosti Limited Pre Limited nie je stanovená minimálna výška základného imania. Základné imanie podlieha poplatku vo [...]

Postup pri založení Hong Kongeskej spoločnosti

november 14th, 2012|0 Comments

Ak si zakladáte spoločnosť v Hong Kongu, tak bude potrebné pripraviť zakladateľské dokumenty, teda zakladateľskej zmluvy (Memorandum of Association) a stanovy spoločností (Articles of Association). Tieto dokumenty sa potom odosielajú do obchodného registra, kde sa [...]

Zdanenie spoločností v Hong Kongu

november 14th, 2012|0 Comments

Hongkong poskytuje minimálnu daňovú záťaž pre podnikateľov. Na príjmy zo zahraničných zdrojov sa nevzťahuje daň z príjmov právnických osôb a to ani v prípade, ak sú také príjmy prevedené do Hongkongu. Ak príjmy spoločností pochádzajú zo [...]

Patenty a poplatky, cena, typy

marec 22nd, 2012|Komentáre vypnuté na Patenty a poplatky, cena, typy

Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite [...]

Obchodné tajomstvo ako alternatíva k patentu

marec 11th, 2012|0 Comments

Pri transakciách s obchodnými partnermi v USA, Anglicku alebo Ázii, či pri prijímaní investícií od investičných anjelov alebo venture fondov, je potrebné si položiť otázku, či si vôbec ochraňovať, keď prikročíte k ochrane a [...]

Otázky, ktoré by ste si mali položiť skôr, než začnete podnikať

február 8th, 2012|Komentáre vypnuté na Otázky, ktoré by ste si mali položiť skôr, než začnete podnikať

Snívate o vlastnom podnikaní? Chcete si založiť vlastnú spoločnosť? V prvom rade si musíte uvedomiť, že podnikanie je dlhotrvajúci proces, záväzok, s ktorým budete žiť 24 hodín denne, 365 dní v roku. Pre dosiahnutie úspechu je potrebná tvrdá a poctivá [...]

Začínajúci podnikateľ a úver

február 8th, 2012|0 Comments

V časoch, keď zo všetkých strán počúvame slová ako recesia, kríza a dlhy, sa začínajúci podnikateľ, snažiaci sa získať základný kapitál formou úveru, nachádza v naozaj nezávideniahodnej situácii. […]

Náklady a čas potrebný na založenie s.r.o.

február 8th, 2012|0 Comments

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je často mylne považované za jednoduchú záležitosť. Skúsme si teda v niekoľkých krokoch predstaviť, koľko času a finančných nákladov treba vynaložiť na založenie s.r.o. na vlastnú päsť. […]

Ako úspešne rozbehnúť podnikanie

február 8th, 2012|0 Comments

Viac ako 40% malých podnikateľov predčasne ukončí svoje podnikanie už v priebehu prvého roka, 80% podnikateľov do piatich rokov. Z tejto štatistiky jednoznačne vyplýva, že aj malá, napohľad bezvýznamná chyba, môže pripraviť podobný osud podobný osud aj [...]

Živnosť alebo s.r.o.?

február 8th, 2012|0 Comments

Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú podnikanie na živnosť, alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Väčšina odborníkov jednoznačne odporúča s.r.o. Skúsme si preto predstaviť hlavné dôvody, ktoré robia podnikanie prostredníctvom s.r.o. výhodnejším. […]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok