Založenie firmy v Chorvátsku

Typy firiem v Chorvátsku

Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným. Minimálne základné imanie má hodnotu 20.000 HRK, ale občania z nečlenských krajín EÚ musia splatiť 200.000 HRK.

Tento typ firmy je obdobou obchodnej spoločnosti. Minimálne základné imanie má hodnotu 200.000 HRK.

Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti.

Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti.

Dane v Chorvátsku

Pripravili sme pre Vás článok o daniach v Chorvátsku

Sadzba dane z príjmu je vo výške 18%, ak však obrat neprevýši 3 milióny HRK, t.j. cca 400 000 €, je sadzba dane 12%. Sadzba dane z dividend je 12%, ale len nad 12.000 HRK.

Sadzba DPH je na úrovni 25%.

Každoročne sa platia poplatky na sídlo a na obchodný register.

Formulár a poplatky