Typy firiem na Ukrajine

 • sro – Tovarystvo z Obmezhenoyu Vidpovidalnistyu
 • as – Vidkryte aktsionerne tovarystvo
 • Organizačná zložka – Predstavnytstvo

Dane na Ukrajine

 • daň z príjmu 20% alebo možnosť voľby 3-5% daň z obratu pri ročnom obrate do cca 200.000 eur
 • DPH 20%
 • Daň z dividend 9%

Doba založenia – 14 dni

Založenie firmy na Ukrajine – poplatky:

 • Založenie sro na Ukrajine so sídlom a ukrajinským konateľom – 2000 eur
 • Založenie sro na Ukrajine so sídlom 1500 eur
 • Založenie sro na Ukrajine 900 eur

Poplatky v nasledujúcich rokoch

 • sídlo 450 eur
 • Poplatok na obchodný register – každoročný poplatok
 • Poplatky za účtovníctvo – od 150 eur ročne, podľa poctu účtovných položiek a náročnosti

Cudzinci môžu byt konatelia a spoločníci ale konateľ na Ukrajine má nasledujúce obmedzenia

 • Konateľ musí byt osoba, ktorá je občan alebo má prechodný pobyt na Ukrajine
 • Konateľ, ktorý je ukrajinsky občan musí mat minimálny čistý/netto plat z firmy cca 3200 UAH (100 eur) mesačne a platiť odvody a dane cca 2400 UAH (80 eur) spolu 5.600 UAH
 • Konateľ, ktorý je cudzinec nemá prechodný pobyt na Ukrajine, musí mat minimálny čistý/netto plat cca 30.000 UAH (1.000 eur) mesačne a odvody a dane cca 20.000 UAH (750 eur) mesačne

Dane na Ukrajine

Firma na Ukrajine si môže zvoliť jeden z troch režimov zdanenia:

 • Rovná daň z príjmu 18%, a pri obrate nad 1 mil. UAH ročne (40.000 eur) sa musí registrovať na DPH a platia z obratu aj DPH 20%
 • Paušálna daň z obratu 3%, DPH 20%, a ročný obrat musí byt menší ako 5 mil. UAH (200.000 eur)
 • Paušálna daň z obratu 5% a ročný obrat musí byť menší ako 5 mil. UAH (200.000 eur)