• Mini Biz Pro

  90€ 140€ 190€12. mesiacov
  9€ 14€ 19€ mesačne*
  Registračné sídlo pre zápis do obchodného registra, živnostenského alebo iného registra
  Preberanie pošty, skenovanie pošty, preposielanie pošty
  Preberanie, monitoring a preposielanie správ z elektronických schránok

  * pri mesačnej platbe aktivačný poplatok: 45€
  - aktivačný poplatok v prípade, že firma je evidovaná ako dlžník voči verejným inštitúciam alebo súkromným osobám: 89€
  Doplnkové služby pre balíček MINI:
  -> SMS / email notifikácia o prijatej pošte: ZADARMO
  -> Skenovanie písomností: 0,29€ / 1 strana A4
  -> Okamžité preposlanie pošty (druhý deň): 4,90€ / preposlanie
  -> Preposlanie pošty mimo SR (v rámci EU): + 2,40€ / preposlanie
  -> Prenájom zasadacej miestnosti: 14,00€ / hodina
  doplňujúci aktivačný poplatok v prípade dlžob voči Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu alebo iným inštitíciam: 95€

 • 0,00 €
 • cena pri BIZ a PRO v USA, Anglicku a Hong Kongu zahŕňa iba skenovanie úradnej pošty z obchodného registra, súdov, daňových úradov a iných štátnych orgánov

 • Zahraničie - ČR, USA, UK

  - Ročné platby:
  - Praha 1: 300€, Praha 3: 150€, Praha 9: 200€, Praha 10: 100€
  - Londýn: 150€, Manchester: 300€, Liverpool: 300€
  - USA všetky štáty: 150€
  - Hong Kong: 150€
  - cena v USA, Anglicku a Hong Kongu zahŕňa iba skenovanie úradnej pošty z obchodného registra, súdov, daňových úradov a iných štátnych orgánov
  - zmena sídla v obchodnom registri v zahraničí - od 60€ podľa jurisdikcie

 • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas a zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a ochranou súkromia.

Administrácia – elektronická schránka

Administrácia elektronickej schránky zahŕňa:

 • email/sms notofikácie o prichádzajúcich správach
 • preberanie správ podla inštrukcií
 • online evidenciu správ
 • preposielanie obsahu správ
 • poskytnutie prístupu ku kvalifikovaným poradcom
 • nie len pre sídlo firmy ale aj pre živnostníkov a SZČO, resp. súkromné osoby
 • administrácia komunikácie s daňovámi alebo colnými úradmi na základe osobitného poverenia cez rozhranie finančnej správy

Ktoré úrady vyžadujú komunikáciu cez elektronickú schránku?

Povinnosť komunikovať cez elektronickú schrankú majú viaceré úrady ako aj inštitúcie ako napr. Sociálna poisťovňa. V skutočnosti však niektoré úrady, inštitúcie alebo niektoré organizačné zložky týchto úradov a institúcii túto povinnosť nedodržiavajú a komunikujú stále bežnou poštou. Postupne ale aj tie úrady a organizačné zložky, ktoré nedodržiavali povinnosť komunikácie cez elektronickú schránku, prechádzajú k elektronickej komunikácii.

Záhŕňa administrácia elektronickej komunikácie aj komunikáciu s daňovými úradmi a colnými úradmi?

Administrácia elektronickej schránky zahŕňa aj komunikáciu s daňovými úradmi a colnými úradmi ale komunikácie cez rozhranie finančnej správy si vyžaduje osobitné poverenie.