[widgets_on_pages id=“Company“]

Ideálnym nástrojom ako zabezpečiť Vašu anonymitu pri podnikaní je inštitút tichého spoločníka. Ak si viete presadiť svoj vplyv pri riadení spoločnosti, tak vstup do spoločnosti v postavení tichého spoločníka Vám poskytne anonymitu pri podnikaní s Vašimi spoločníkmi alebo najatými manažérmi.

Na vytvorenie tichého spoločenstva sa vyžaduje iba zmluva. Tento vzťah sa nikam nezapisuje a ostáva utajený. Niekedy spoločenská zmluva vyžaduje na vznik tichého spoločenstva aj uznesenie valného zhromaždenia.

Tichý spoločník dostáva každoročne podiel na zisku z podnikania. Svojimi kontaktmi, networkovaním, radami a morálnym apelom môže aj ovplyvňovať chod spoločnosti. Tichý spoločník tak môže byť veľmi užitočný v oblastiach, kde ostatným spoločníkom chýbajú skúsenosti alebo kontakty.

Na druhej strane tichý spoločník môže do spoločnosti vložiť aj nejaký finančný vklad, alebo inú vec potrebnú pre spoločnosť. Takto sa môže na úspechu spoločnosti podieľať iba pasívne. Daňovo je tento vklad výdavkom odpočítateľným od základu dani pri spätnom vyplatení vkladu tichého spoločníka alebo pri likvidácii spoločnosti.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.