[widgets_on_pages id=“Company“]

Na zmenu konateľov, zmenu členov predstavenstva, zmenu prokuristu alebo zmenu členov dozornej rady spoločnosti sa vyžadujú nasledovné kroky:

  • Rozhodnutie valného zhromaždenia/jediného spoločníka o zmene
  • Nove úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
  • Návrh na zápis zmeny do živnostenského registra (zmenu orgánov treba oznámiť aj tu)
  • Návrh na zápis zmeny do obchodného registra
  • Súdny poplatok

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Okrem spoločností majú orgány aj občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy. Ide najmä o tieto orgány: predsedníctvo, predstavenstvo, komisie,  revízora, dozornú radu, revíznu komisiu.

Na zmenu orgánov občianskych združení, neziskových organizácií, nadácii, neinvestičných fondov sa vyžadujú nasledovné kroky:

  • Rozhodnutie členom organizácie, valného zhromaždenia/jediného člena o zmene
  • Nove úplné znenie zakladateľskej zmluvy alebo stanov
  • Návrh na zápis zmeny do registra
  • Poplatky za zmeny

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.