[widgets_on_pages id=“Company“]

Na zmenu sídla spoločnosti sa vyžadujú nasledovné kroky:

  • Rozhodnutie valného zhromaždenia/jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti
  • Nove úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
  • Návrh na zápis zmeny sídla do obchodného registra
  • Súdny poplatok

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Na zmenu sídla občianskych združení, neziskových organizácií, nadácii, neinvestičných fondov sa vyžadujú nasledovné kroky:

  • Rozhodnutie členom organizácie, valného zhromaždenia/jediného člena o zmene
  • Nove úplné znenie zakladateľskej zmluvy alebo stanov
  • Návrh na zápis zmeny do registra
  • Poplatky za zmeny

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.