Prevod obchodného podielu

Na prevod obchodného podielu sa vyžaduje nasledovné:

  • Zmluva o prevode obchodného podielu
  • Osvedčené podpisy na zmluve o prevode
  • Uznesenie valného zhromaždenia
  • Návrh na zápis do obchodného registra
  • Zaplatenie poplatku

K prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa vyžaduje písomná zmluva, na ktorej sú podpisy prevodcov aj nadobúdateľov osvedčené notárom. Táto zmluva musí spĺňať viaceré náležitosti.

Okrem toho sa na zápis prevodu obchodného do obchodného registra vyžadujú jedno alebo dve uznesenie valného zhromaždenia o schválení prevodu alebo o rozdelení, čí zlúčení obchodného podielu. Druh a počet potrebných uznesení vyplýva z obsahu spoločenskej zmluvy spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka.

Prevod obchodného podielu treba samozrejme zapísať aj do obchodného registra. A na zápis do obchodného registra sa vždy vyžaduje vypracovanie návrhu na zápis.

Prevod akcií

Na prevod listinných akcií sa vyžaduje:

  • Zmluva o prevode akcií
  • Rubopisovanie akcií na ich zadnej strane
  • Odovzdanie listiny akcie
  • Uznesenie valného zhromaždenia (v niektorých prípadoch)
  • Oznámenie o ponuke na vykonanie predkupného práva

Rubopisovanie sa niekedy nazýva aj indosovanie. Tento úkon znamená, že na zadnej strane akcie sa napíše formulka o tom, že prevádzateľ prevádza akcii na nadobúdateľa a následne sa podpíše.