[widgets_on_pages id=“Company“]

Zvýšenie základného imania môže byť potrebné napríklad keď pôvodní spoločníci chcú prijať nových spoločníkov, alebo keď spoločnosť žiada o úver a banka alebo veritelia žiadajú vyššie základné imanie alebo vklady od spoločníkov.

Na zvýšenie základného imania sa vyžadujú nasledovné kroky:

  • Rozhodnutie valného zhromaždenia/jediného spoločníka o zmene
  • Nove úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny
  • Návrh na zápis zmeny do obchodného registra
  • Súdny poplatok

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte našich odborníkov prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.