Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

Home/Založenie verejnej obchodnej spoločnosti
Založenie verejnej obchodnej spoločnosti2020-01-10T16:57:37+02:00

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.)

Verejná obchodná spoločnosť je osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby (právnická ako aj fyzická) podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený. Verejná obchodná spoločnosť má veľmi blízko k združeniu, má však právnu subjektivitu.

Výhody verejnej obchodnej spoločnosti:

 • spoločníci v.o.s. nemajú zákonnú vkladovú povinnosť,
 • spoločnosť je daňovo transparentná, t.j. neplatí daň zo ziskov, ktoré dosiahne, podiely na zisku sa rozdelia medzi spoločníkov podľa výšky ich účasti na spoločnosti, ktorí si ich potom zavedú do svojho osobného daňového priznania,
 • založenie v.o.s. trvá zvyčajne krátko (často 9 – 14 prac. dní).

Charakteristika verejnej obchodnej spoločnosti:

 • vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov,
 • spoločníkmi môžu byť fyzické aj právnické osoby,
 • každý spoločník ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím osobným majetkom,
 • spoločnosť nemôže založiť jedna fyzická osoba alebo právnická osoba, vždy musí mať minimálne dvoch spoločníkov.

Založenie v.o.s. zahŕňa:

 • po úhrade ceny počiatočnú osobnú alebo telefonickú konzultáciu pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti s.r.o. Naši odborníci Vám vysvetlia všetko, čo Vás napadne, upozornia Vás na možné alternatívy a pomôžu Vám vybrať si cenovo a časovo najefektívnejšie riešenie,
 • vypracovanie všetkých dokumentov, ktoré potrebujete,
 • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení,
 • vyhotovenie a podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra,
 • úhradu VŠETKÝCH súdnych a správnych poplatkov, takže po jednorázovom zaplatení Vás už nečakajú žiadne výdavky,
 • poradenstvo pri úhrade notárskych poplatkov,

Čo musí obsahovať obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti?

Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“. Ak obchodné meno spoločnosti tvorí priezvisko spoločníka a ten prestane byť spoločníkom, môže v.o.s. používať jeho meno ďalej len s jeho súhlasom (v prípade smrti len so súhlasom dediča). Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.“

Najznámejšie verejné obchodné spoločnosti: Lidl Slovenská republika v.o.s.

Prečítajte si viac a o verejnej obchodnej spoločnosti