Ak Vás napadlo predať svoju spoločnosť, tak by ste si najskôr mali stanoviť ciele, ktoré chcete jej predajom dosiahnuť. Tento článok sa bližšie bude venovať objasneniu jednotlivých cieľov.

Komu by som svoju spoločnosť mal predať?

Podoba ideálneho kupujúceho Vašej spoločnosti je veľmi previazaná s ďalšími cieľmi pre predaj spoločnosti a má citeľný vplyv na celkový proces jej predaja. Položte si nasledujúce otázky:

Chcem svoju spoločnosť odovzdať rodinnému príslušníkovi? Chcem ju odovzdať druhému spoločníkovi, prípadne niektorému z kľúčových zamestnancov? Chcem aby spoločnosť prevzal niekto podnikajúci v danom odbore? Chcem svoju spoločnosť odovzdať dostatočne silnému finančnému partnerovi, ktorý ju posunie na vyššiu úroveň?

Po zodpovedaní týchto otázok sa Vám trochu rozjasní v tom, komu chcete svoju spoločnosť predať. Prípadne existujú spoločnosti ktoré sa zaoberájú výkupom spoločnosti a s.r.o.

V akom časovom horizonte je vhodné spoločnosť predať?

To záleží taktiež od Vašich preferencii. Chcete ju predať ihneď? Či o rok?

Oveľa vhodnejším postupom je naplánovať si predaj spoločnosti v dlhšom časovom období, minimálne však v horizonte jedného až troch rokov. Najideálnejší sa však zdá byť o trochu dlhší časový horizont a skúsení podnikatelia sa uchyľujú k predaju spoločnosti práve v tomto horizonte, ktorý by mal byť od troch do piatich rokov. Načo je to dobré? Odpoveď je veľmi jednoduchá – dostatočná príprava spoločnosti na predaj.

Ako by mal vyzerať finálny výsledok transakcie?

Vo väčšine prípadov majitelia svoju spoločnosť predávajú s tým, že už ďalej v nej nechcú pôsobiť. Existujú však ešte nejaké možnosti? Áno existujú. Môžete predať iba časť spoločnosti a naďalej v nej aktívne pôsobiť. Prípadne môžete spoločnosť predať úplne celú a stále v nej aktívne pôsobiť, prípadne sa stať jej externým spolupracovníkom. Výhoda tohto variantu spočíva v tom, že starý majiteľ nemusí v spoločnosti už aktívne pôsobiť na každodennej báze, ale zároveň nov7 majite2 m;6e od neho nadobúdať skúsenosti týkajúce sa vedenia spoločnosti.

Aký by mal byť finančný výsledok predaja spoločnosti?

Zásadnou otázkou pri predaji spoločnosti je jej speňaženie. Nejedná sa iba o stanovenie predajnej ceny, ale aj celkový finančný zisk plynúci z predaja spoločnosti. Je potrebné si uvedomiť, že s predajom spoločnosti sa nespájajú iba príjmy, ale aj určité náklady a celkový finančný výnos sa môže líšiť od predajnej ceny.

Akú predstavu máte o platobných podmienkach transakcie?

Najvhodnejším variantom je samozrejme okamžitá platba pri preberaní spoločnosti, ale pri bonitných záujemcoch býva akceptovateľná aj čiastočná odložená platba, či platba formou splátok.

U kupujúcich, ktorí pochádzajú z radov väčších spoločností je populárne uzatvorenie tzv. Earn-out dohody, čo znamená, že ak spoločnosť v stanovenom horizonte dosiahne určité výsledky, tak predchádzajúcemu majiteľovi plynie určitý bonus. To by pre Vás mohla byť motivujúca možnosť.

Zvažujete ďalšie pôsobenie v spoločnosti?

Táto otázka sa týka predovšetkým menších spoločností, ktoré sú závislé na majiteľovej persone. Kritickým faktorom teda často býva odovzdanie funkcií a činností na nového majiteľa, prípadne manažéra stanoveného novým majiteľom. Pri niektorých spoločnostiach to znamená, že pôvodný majiteľ po predaji spoločnosti v nej naďalej na určité obdobie zostáva, pod vedením nového majiteľa a postupne odovzdáva naňho všetky výkonné funkcie. Toto obdobie sa prípad od prípadu líši a jeho dĺžka sa môže pohybovať od troch mesiacov až napríklad po tri roky. Pred predajom je potrebné si stanoviť koľko času chcete v spoločnosti stráviť pod vedením nového majiteľa.

Záleží Vám na ďalšom fungovaní, alebo budúcnosti spoločnosti?

Je pre Vás dôležité, aby si nový majiteľ ponechal Vašich súčasných zamestnancov, alebo hľadáte skôr kupujúceho, ktorý vykoná jej reorganizáciu a pripojí ju k svojej úspešne fungujúcej spoločnosti?

Odpoveď, ktorú si zvolíte na položenú otázku Vám môže pomôcť pri nastavení najvhodnejšej stratégie a postupu ako to docieliť.