Máte dokument, ktorý je potrebné Apostilovat (napr. rodný list, diplom, výpis z obchodného registra) – v tom prípade nám ho doneste osobne alebo zašlite poštou na našu adresu.
Nemáte dokument, ktorý je potrebné Apostilovat – v tom prípade si môžete objednať aj naše služby na objednanie dokumentu, ktorý má byť apostilované (napr. vyžiadanie výpisu z obchodného registra).
Apostillace V Čechách . Pokiaľ ide o apostilácia v Čechách, tak priamo komunikujeme s príslušným úradom a získame Apostille na dokument
Apositllace v zahraničí . Pokiaľ ide o získanie Apostille zo zahrničí, tak najprv dokument zašleme do zahraničia a súčasne začneme komunikovať s príslušným úradom a získame Apostille na dokument.
Doručenie do miesta Vášho určenia . Po získaní Apostille pošleme dokument už aj s Apostille späť do miesta Vášho určenia, t.j. zvyčajne Vám.

Formulár


 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
  2 - 10%, 3 - 20%, 4 - 30%, 5 a viac 40%
 • 0,00 €

 • PREKLAD

 • Vyberte ktoré potrebuje úradne preložiť počet strán
 • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas a zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a ochranou súkromia.

 • 0,00 €
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizáciu.

Vďaka apostilizácií verejnej listiny bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty, ktoré sú na zozname Haagskeho dohovoru sa dohodli, že v prípade “výmeny” listín, nemusí byť dokument súdne overený zastupiteľským úradom v krajine vzniku listiny, ale jeho konečné overenie sa vykonáva v krajine, v ktorej bola listina vystavená.

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, ale je potrebné aby bol tento dokument preložený aj do druhého jazyka. Na predloženie v krajine určenia býva preto nevyhnutný úradne osvedčený preklad.

Potrebujete viac informácií ohľadom Apostille ? Prečítajte si náš blog.

Správne poplatky za overenie apostilou

21 novembra, 2012|0 Comments

Za overenie a opatrenia listiny apostilou zaplatíte poplatok určený prislušným úradom. Ak máte záujem o zoznam apostilních úradov v jednotlivých krajinách, tak ho možete získať pod nasledovnou linkou http://hcch.e-vision.nl. Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych [...]

Overovanie Apostille

21 novembra, 2012|0 Comments

Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku alebo Slovenskú verejnú listinu použiť v zahraničí. Stačí, keď sa certifikát doloží overovací doložkou - apostille. Tým pádom už žiadne [...]

Orgány s právom overiť listinu apostille

21 novembra, 2012|0 Comments

Príslušné orgány, ktoré majú právo opatriť overovanú listinu apostilou: 1)  listiny vydané justičnými orgánmi, vrátane listín vydávaných alebo overovaných notári      (Ministerstvo spravodlivosti SR) 2)  listiny sú vydané alebo overené orgánmi štátnej správy alebo [...]

Load More Posts