Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku alebo Slovenskú verejnú listinu použiť v zahraničí. Stačí, keď sa certifikát doloží overovací doložkou – apostille. Tým pádom už žiadne iné overovanie na úradoch nie je nutné.

Na to aby na osvedčenie cudzej verejnej listiny stačila apostila, musí cudzia krajina patriť do haagske Dohovoru. Okrem toho, niekedy nie je potrebná na overenie cudzích listín ani apostilla. To nastane vtedy, keď štát, ktorého orgány vzdali listinu nemajú so Slovenskou republikou dohodnuté oslobodenie od overovania prostredníctvom dvojstranných medzinárodných zmlúv, napríklad ako má Česká republika a Poľsko.

Slovenská republika nebola účastníkom medzinárodného dohovoru o apostillách od počiatku svojej existencie, ale až od roku 1999. Vďaka tomuto dohovoru sú všetky overovania verejných listín oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. V slovenskom texte dohovoru je tiež obsiahnutý vzor doložky obsahujúce overenie apostilou. Pred prijatím tohto dohovodu o apostillách bolo potrebné na osvedčenie verejných listín obstarať superlegalizáciu. Apostille je zvláštna doložka k verejným, listinám, ktorá nahradila superlegalizáciu 5. októbra 1961.

Príklad: Apostilou sa opatrujú rodné listy, vystavené Slovákom narodeným v zahraničí.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.