Príslušné orgány, ktoré majú právo opatriť overovanú listinu apostilou:

1)  listiny vydané justičnými orgánmi, vrátane listín vydávaných alebo overovaných notári

     (Ministerstvo spravodlivosti SR)

2)  listiny sú vydané alebo overené orgánmi štátnej správy alebo inými orgánmi

     (Ministerstvo zahraničia vecí SR)

Dávajte si pozor, kde listinu overenú apostilou hodláte použiť. V každom štáte, kde túto overenú listinu plánujete použiť, musí byť opatrená prekladom (väčšinou sa jedná o anglický preklad).

Tí z vás, ktorí si vyžadujú preloženie listín už v Slovenskej republike, odporúčame dať súdnemu tlmočníkovi k prekladu až listinu, ktorá je opatrená overovací doložkou „Apostille“.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.