Máte dokument, ktorý je potrebné Apostilovat (napr. rodný list, diplom, výpis z obchodného registra) – v tom prípade nám ho doneste osobne alebo zašlite poštou na našu adresu.
Nemáte dokument, ktorý je potrebné Apostilovat – v tom prípade si môžete objednať aj naše služby na objednanie dokumentu, ktorý má byť apostilované (napr. vyžiadanie výpisu z obchodného registra).
Apostillace V Čechách . Pokiaľ ide o apostilácia v Čechách, tak priamo komunikujeme s príslušným úradom a získame Apostille na dokument
Apositllace v zahraničí . Pokiaľ ide o získanie Apostille zo zahrničí, tak najprv dokument zašleme do zahraničia a súčasne začneme komunikovať s príslušným úradom a získame Apostille na dokument.
Doručenie do miesta Vášho určenia . Po získaní Apostille pošleme dokument už aj s Apostille späť do miesta Vášho určenia, t.j. zvyčajne Vám.

Formulár


 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
  2 - 10%, 3 - 20%, 4 - 30%, 5 a viac 40%
 • 0,00 €

 • PREKLAD

 • Vyberte ktoré potrebuje úradne preložiť počet strán
 • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas a zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a ochranou súkromia.

 • 0,00 €
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizáciu.

Vďaka apostilizácií verejnej listiny bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty, ktoré sú na zozname Haagskeho dohovoru sa dohodli, že v prípade “výmeny” listín, nemusí byť dokument súdne overený zastupiteľským úradom v krajine vzniku listiny, ale jeho konečné overenie sa vykonáva v krajine, v ktorej bola listina vystavená.

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, ale je potrebné aby bol tento dokument preložený aj do druhého jazyka. Na predloženie v krajine určenia býva preto nevyhnutný úradne osvedčený preklad.

Potrebujete viac informácií ohľadom Apostille ? Prečítajte si náš blog.

Kedy apostilu nepotrebujem ?

február 28th, 2020|0 Comments

V niektorých prípadoch môže  nastať situácia, že síce sa oba štáty v zozname bilaterálnej zmluvy nachádzajú a napriek tomu, že sa na prvý pohľad javí, že apostille nebude nutné zaisťovať v určitých špecifických prípadoch bude predsa len potrebný. [...]

Čo je Apostille a ako ho získať

november 3rd, 2014|0 Comments

Apostille je osvedčenie vydané príslušným orgánom v jednotlivom štáte, apostille sa overuje odtlačok pečiatky a podpis na verejnej listine za účelom jej použitia v štátov, ktoré podpísali dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z [...]

Apostille výpisu z registra trestov

júl 11th, 2014|0 Comments

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na Generálnej prokuratúre SR, pričom treba požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu následného použitia v zahraničí. Výpis z registra trestov sa apostiluje na konzulárnom odbore  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výpis z registra trestov [...]

Postup pri apostilovaní verejných listín

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli dokumenty a verejné listiny vystavené, môže avšak byť aj dvojjazyčná (druhým jazykom je najčastejšie angličtina). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aj preklad súdnym prekladateľom verejnej listiny. Zoznam [...]

Orgány príslušné apostilovať verejné listiny

júl 11th, 2014|0 Comments

Podľa Oznámenia MZV SR č. 501/2007 Z. z. sú slovenskými orgánmi príslušnými vydávať apostilu: Krajské súdy SR overujú vo svojom územnom obvode: verejné listiny vydané okresnými súdmi verejné listiny vydané notármi alebo sudnými exekútormi listiny, ktorých správnosť osvedčili notári (vidimácia) [...]

Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

júl 11th, 2014|Komentáre vypnuté na Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatý dňa 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len „dohovor“) nadobudol v  Slovenskej republike platnosť dňa 18. februára 2002. Pristúpením k dohovoru sa zjednodušilo používanie verejných listín (napríklad výpis z obchodného [...]

Čo je to apostille?

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť odtlačku pečiatky, podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, s cieľom jej následného využitia v zahraničí. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno [...]

Apostilovaný výpis spoločnosti

november 24th, 2012|0 Comments

Potrebujete získať apostilovaný výpis vašej spoločnosti pre otvorenie účtu? My vám ho zariadime. Tento výpis sa skladá z certificate of incorporation (dokument o založení spoločnosti), certificate of good standing (osvedčenie o existencii spoločnosti) a notarizovené potvrdenia [...]

Certifikát Apostila (Apostille)

november 24th, 2012|0 Comments

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizácia. Vďaka overenie listiny apostilou bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty ktoré sú na [...]

Load More Posts