Registrácia DPH na Slovensku

Home/Registrácia DPH na Slovensku
Registrácia DPH na Slovensku2020-02-18T16:33:50+02:00

Mnoho tuzemských osôb – či už fyzických alebo právnických sa rozhoduje, či sa zaregistrovať za platiteľa DPH. V nasledujúcom článku Vám prehľadne vysvetlíme, kto je povinný registrovať sa k DPH, ako možno požiadať o dobrovoľnú registráciu a taktiež sa pozrieme na prípadne výhody a nevýhody s tým spojené.

Povinnosť zaregistrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá také miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a zároveň dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Na účely správneho pochopenia, kto musí sa musí registrovať k DPH, je nutné vysvetliť kto je zdaniteľná osoba. Za zdaniteľnú osobu sa rozumie každý subjekt, ktorý vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Sú to predovšetkým fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, ako aj inú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy.

Zdaniteľná osoba však môže požiadať o dobrovoľnú registráciu k DPH aj pred dosiahnutím obratu 49 790 €. Každú žiadosť daňový úrad avšak posudzuje individuálne, v závislosti od vykonávanej činnosti žiadateľa – zdaniteľnej osoby. Stačí, ak zdaniteľná osoba hodnoverne preukáže, že má zámer vykonávať ekonomickú činnosť v blízkej budúcnosti. To znamená, že pri dobrovoľnej registrácií k DPH sa za ekonomickú činnosť považuje aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na to, pre koho je výhodné požiadať o dobrovoľnú registráciu k DPH. Jedným z dôvodov pre registráciu je, že platitelia majú nárok na odpočítanie DPH v prípade, ak:

  • nakupujú tovary, materiál alebo služby od platiteľov DPH
  • ich odberateľmi sú tiež platitelia DPH

Na druhej strane, dôvodom prečo niektorí podnikatelia nechcú byť registrovaní je, že nemusia byť zbytočne zaťažení administratívou a poplatkami. Vďaka nižšej cene poskytovaných služieb alebo tovarov môžu byť neplatitelia významnou konkurenciou na trhu voči podnikateľom, ktorí sú registrovaní k DPH.

Našim klientom vieme zabezpečiť okrem registrácie k DPH aj daňové poradenstvo. Radi Vám poradíme aj v oblasti účtovníctva a obchodných spoločností.Okrem európskych destinácií máme skúsenosti aj s offshore jurisdikciami, akými sú napríklad Belize, St. Vincent, Hong Kong a Dubaj. Zameriavame sa na poskytovanie nadštandardných služieb pre klientov vyžadujúcich si kvalitu a spoľahlivosť. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nestrácajte čas a peniaze – zverte registráciu DPH odborníkom – cena od 400€

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.