Nepriame dane sú príjmom štátneho rozpočtu, sú súčasťou ceny tovarov alebo služieb a tým znižujú príjem kupujúceho. Medzi nepriame dane v Poľsku patria: DPH, spotrebná daň a daň z hazardu.

Predmetom DPH v Poľsku sú činnosti, ktoré zahrňujú:

  • Odplatné dodanie tovarov a služieb na území štátu
  • Vývoz tovarov
  • Dovoz tovarov
  • Nadobudnutie tovarov v rámci štátov EU za odplatu
  • Dodanie tovarov v rámci EU

V Poľsku existujú tri daňové sadzby pre DPH:

23% je základná sadzba, ktorá sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb

8%5% znížená sadzba dane sa vzťahuje na tovary, ktoré súvisia s ochranou zdravia a na poľnohospodárske produkty

0% zvýhodnená sadzba dane platí pre export alebo import tovarov v rámci EU

Registrácia platiteľa na DPH sa realizuje prostredníctvom riaditeľa finančného úradu mieste príslušného pre platcu dane, ktorý musí predložiť prihlášku na registráciu DPH v Poľsku. Prihlášku k registrácii je povinný poplatník predložiť pred zahájením prvej činnosti, alebo pred skončením platnosti oslobodenia od DPH v Poľsku. Platitelia DPH, ktorí sú oslobodení od DPH môžu predložiť dobrovoľne prihlášku k registrácii na DPH. Zdaňovacie obdobie v Poľsku je mesačné, alebo štvrťročné, pričom toto obdobie si určuje platca DPH.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.