Najprv musíme zistiť, z akej kategórie príjmu tieto straty pochádzajú. Ak spoločnosti má príjmy z viacerých kategórií, tak je potrebné aby si pre každú daňovú stratu viedli osobitný účet.

Samozrejme všetky straty môžu byť prevádzané do budúcnosti neobmedzenú dobu (do doby, než spoločnosť zmení spôsob podnikania), ale uplatniteľné sú len voči príjmom rovnakej kategórie.

Ak však nastane zvláštne situácie, že podnik pôjde do iného vlastníctva, tak sa tieto daňové straty nemôžu prevádzať do obdobia po zmene.

Strata, ktorá vznikla z určitej kategórie v období posledných 12 mesiacov, môže byť uplatnená voči príjmu z rovnakej kategórie za 3 roky bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.