Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa zdaňovacím obdobím, tak sú zisky rozdeľované medzi zdaňovacie obdobie. Finančný zákon pre rok 2012 stanovila výšku pre základnú sadzbu dane na 25%. Ak spoločnosť vykazuje zisky vyššie ako 1,5 milióna GBP, tak sa uplatňuje základná sadzba dane. Avšak ak zisk spoločnosti nepresiahne 300 000 GBP, tak sa táto spoločnosť berie ako malý podnik, takže nemusí platiť tak vysokú daň, ale iba 20%. Spoločnosti vykazujúce zisky medzi týmito pásmami si tiež môžu uplatniť významné zľavy. Investičné spoločnosti platia dane zo zisku vo výške daňovej sazby 20%. Veľké firmy platia daň vo štvrťročných splátkach.