Oslobodenia od platenia daňovej licencie

Okrem subjektov popísaných vyššie sa daňová licencia netýka ani nasledujúcich osôb:

  • Spoločnosť v prvom roku svojej existencie,
  • Spoločnosť prevádzkujúca chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko,
  • Spoločnosť v konkurze a v likvidácii.